MEDIA. I ett radioinslag med tillhörande artikel beskrev Sveriges Radio idag våldssekten AFA som ”vänsteraktivister”. Men public service-kanalens ansvarige utgivare anser inte att beskrivningen ger en korrekt bild av gruppen.

SR-journalisten Emelie Lindholms åsikt att AFA är en ”vänsteraktivistgrupp” delas inte av hennes chef. FOTO: Nordfront.se.

Tidigare idag skrev Nordfront om hur Sveriges Radio (SR) via journalisten Emilie Lindholm beskrev AFA som en ”vänsteraktivistgrupp”. Efter ett mail till journalisten som låg bakom artikeln fick Nordfront svar av Sveriges radio Göteborgs kanalchef och ansvarige utgivare Tomas Gustafsson, som tar avstånd från beskrivningen.

Han menar dock att det ibland är ”bättre att inte ge grupper epitet utan att förklara vad de står för och låta lyssnarna själv bilda sig en uppfattning.” Frågan är dock om SR Göteborg kommer att ha samma inställning när de rapporterar om Motståndsrörelsen i samband med att organisationen intar centrala Göteborg under parollen Revoltera mot förbrytarna!”.

Läs Gustafssons mail i sin helhet nedan:

Hej

Jag fick del av ditt mail om benämning av AFA.

Sveriges Radio har i tidigare sammanhang benämnt AFA som en extremistorganisation vilket jag som ansvarig utgivare också anser är rimligt. AFA står öppet för att man anser sig ha rätt att gripa till våld när man själv finner det befogat.

Oftast är det bättre att inte ge grupper epitet utan att förklara vad de står för och låta lyssnarna själv bilda sig en uppfattning. Men i kortfattad nyhetsrapportering är det ibland nödvändigt med epitet. Jag håller med om att vänsteraktivist inte fullt beskriver vad organisationen står för. Vänsterextrem eller våldsbejakande är närmare sanningen.

Med vänlig hälsning

Tomas Gustafsson
KANALCHEF SVERIGES RADIO GÖTEBORG

Uppdatering

Efter ytterligare ett mail från Tomas Gustafsson vill han förtydliga att beslutet att beskriva AFA som ”vänsteraktivister” var hans, inte Lindholms. Det var alltså efter att ha tagit del av Nordfronts invändningar som han höll med om att beskrivningen inte var optimal.


  • Publicerad:
    2017-08-29 18:00