POLITIK. En vänsterpartist föreslår nu att spädbarn ska få rösträtt i en debattartikel som publicerats på Nyheter24.

I en debattartikel på Nyheter24 skriver Mattias Hamberg (v) från Örnsköldsvik ett förslag om att spädbarn bör ges allmän rösträtt i Sverige för att ”förverkliga drömmen om en verklig och allmän rösträtt”.

Det är enligt artikeln inget skämt, tanken är att den demokratiska värmen bör gälla alla redan från födseln. Barnläkarföreningen påstås även vara inne på samma linje.

Insiktsfullt nog skriver han att barn varken kan förväntas följa den politiska debatten, ta ställning mellan olika partier eller lägga en valsedel i ett kuvert. Men det kan deras föräldrar och vårdnadshavare, så de ska få rättigheten att rösta åt dem. Hamberg skriver:

I alla andra sammanhang i samhället förväntar vi oss att föräldern ska företräda barnet och är kapabel att värna om barnets bästa. Det kan handla om att välja barnets förskola, skola, ja till och med barnets namn. Varför inte utsträcka detta till att gälla även röstande i allmänna val?

Detta system skulle enligt förslaget gälla ända tills barnet blir myndigt och själv kan fatta egna beslut och ingå civilrättsliga avtal, men föräldrar kan överlåta beslutet till barnet tidigare om de så vill.

Beslutet skulle alltså innebära att ju fler barn föräldrar har desto fler röster skulle föräldrarna få. Hur det skulle förändra det politiska klimatet kan man bara spekulera i, men gissningsvis skulle grupper i samhället som har en benägenhet att föda många barn snabbare kunna välja fram sina egna företrädare på mindre orter.

Hur det kommer bli för barn som inte delar sina föräldrars åsikter och föräldrar som kanske vägrar att släppa ifrån sig barnets röst framgår inte.

Källa:
Vänsterpartist: ”Ge spädbarnen rösträtt!”
”Ge spädbarn rösträtt”


  • Publicerad:
    2014-05-01 20:25