DALARNA Region Dalarna kräver nu att man måste vara fullvaccinerad för att få ge vård. Grundlagsvidrigt menar Vårdförbundet och jämför det kroppsliga intrånget med lobotomering.

Idag beslutade politikerna på Region Dalarna att personer som inte är fullvaccinerade mot covid-19 kommer förflyttas eller omplaceras samt att man inte kommer nyanställa någon som inte tagit sprutan. Vaccinkravet gäller från 1 januari.

I ett pressmeddelande påstår Region Dalarna att ”ingen medarbetare tvingas till vaccination” utan att de anställda kan få andra arbetsuppgifter i regionen. I uttalandet framgår att facket var oenig med Region Dalarna, något som ordförande för Regionstyrelsen Ulf Berg (M) menar är ”häpnadsväckande”.

Vårdförbundet Dalarna har under dagen gått ut i en artikel i sin tidning Vårdfokus om varför man inte ställer sig bakom vaccinkravet. Bland annat menar man att Region Dalarna anser att en möjlighet, om inte omplacering eller förflyttning hjälper, är att säga upp den anställde. Något som inte alls stämmer överens med Region Dalarnas officiella löfte om att ”ingen medarbetare tvingas till vaccination” men som möjligen ha dryftats i förhandlingarna.

Vårdförbundets ordförande Marion Vaeggemose menar sedan i artikeln att Region Dalarna borde hålla sig till rekommendationer och att politikernas beslut är oproportionerligt.

– Vaccinkravet är en oproportionerlig lösning för patientsäkerheten. Många av våra medlemmar är redan vaccinerade – 93 procent – och jag tycker att vaccinationskrav för vårdpersonalen borde vara en ickefråga jämfört med vårdens många andra utmaningar. Så som vårdskulden och underbemanningen. Hur hanteras patientsäkerheten i detta? säger hon.

Vidare uttalar sig Vaeggemose om logistiska problem att ständigt behöva kolla upp giltighetsintygen för covid-pass och samtidigt hitta individuella lösningar för alla de som inte vill ta sprutan.

En sak som Vårdförbundet trycker på är att vaccinkravet bryter mot grundlagen och europakonventionen om mänskliga rättigheter då dessa lagar ska skydda mot påtvingade kroppsliga intrång.

– Jag tycker att det här på sikt kan hota vår demokrati. Den behöver vi värna om. Förr kunde personer till exempel tvingas till lobotomi. Grundlagen ska vara ett skydd för att var och en ska kunna bestämma vad var och en ska göra med sin kropp, säger Marion Vaeggemose.