Dagens datum 19 april: Denna dag föddes Erich ”Bubi” Hartmann, världshistoriens främsta flygaress och en av Tysklands högst dekorerade soldater.

Erich_Hartmann

Erich Hartmann

Erich Hartmann föddes den 19 april 1922 i staden Weissach i Württemberg. Redan i unga år intresserade han sig för flygning och påbörjade sin karriär som glidflygare i ett av Luftwaffes träningsprogram. Hans mor, Elisabeth Hartmann, hjälpte till att starta en flygskola i Weil im Schönbuch , där den 14-årige Erich blev instruktör. 1939 fick Erich Hartmann licens för att flyga motordrivna flygplan. Han påbörjade sin militära utbildning den 1 oktober 1940 på 10:e flygregementets bas i Neukuhren och fortsatte sedan sin utbildning på andra flygkrigsskolor runt om i Tyskland. 1942 fick Hartmann utbildning på jaktflygplanet Messerschmitt Bf 109, som skulle bli hans främsta vapen i kampen mot fienden. I oktober samma år fick han sin första stationering vid ett frontförband, Jagdgeschwader 52, som var baserad vid Majkop i Sovejtunionen.

Jagdgeschwader 52 som vid tidpunkten var ett av Tysklands effektivaste jaktförband, hade vid Hartmans ankomst vunnit närmare 4000 luftsegrar. I förbandet fanns några av Tysklands mest  kända och skickliga jaktpiloter; som Gerhard Barkhorn, Günther Rall och Hermann Graf.
Hartmann placerades som rotetvåa till den erfarne piloten Feltwebel Edmund Rossmann, som redan hade skjutit ner över 80 flygplan.

Den 14 oktober 1942 hamnade Erich Hartmann i luftstrid för första gången och i sin stridsiver gjorde han bokens alla misstag, uppdraget slutade med tom tank och  kraschlandning. Vid återkomsten till förbandet fick Hartmann en svavelosande utskällning av gruppkommendören Major von Bonin. Han fick även flygförbud och tjänstgöring med markpersonalen i tre dagar. Hartmann fick samtidigt en välbehövlig påminnelse i taktik och en detaljerad genomgång av sina misstag av sin rotechef Edmund Rossmann.

rossman_grislawski_hartmann

Edmund Rossmann till vänster, Hartmann till höger

Sin första luftseger kom Hartmann att vinna den 5 november 1942. Hartmann tillhörde dem som hade beredskap på förbandet när larmet kom. 18 stycken IL-2 Sturmovik, eskorterade av ett dussin jaktplan, var på väg mot basen. IL-2 Sturmovik var ett sovjetiskt tungt attackflygplan som var kraftigt bepansrat och beväpnat med 20- eller 23mm kanoner för markattack. De fyra tyska piloterna som hade beredskap steg snabbt mot de trettio fienderna. Hartmann försökte komma ihåg Rossmans lärdomar och angrep ett av Sturmovikplanen i en brant dykning. Till sin fasa upptäckte han att allt han sköt mot sturmovikplanet studsade mot dess tjocka pansar. I ett andra anfall manövrerade sig Hartmann så att han anföll fienden underifrån. Han väntade tills han var ungefär 60 meter från fienden innan han öppnade eld. Sturmovikplanet fattade eld och störtade mot marken, Hartmann följde efter och träffades då av en flygande metallbit som brutits loss från fiendeplanet och fick hans Messerschmitt Bf 109 att kraschlanda.

Nästa luftseger skulle komma att dröja ytterligare tre månader. Under vintern 1942/43 finslipade Erich Hartmann sin taktik som i en amatörs ögon framstår som väldigt enkel; “Jag öppnade inte eld förrän fiendeplanet fyllde hela min vindruta. Om jag gjorde detta fick jag dem varje gång.”.

5 juli 1943 inleddes Operation Citadel, som var den stora sommaroffensiven vid Kursk. Redan under första dagen sköt Luftwaffe ner 432 fiendeplan. Det var här Hartmanns taktik skulle ge stora resultat. Den 7 juli sköt han ner sju fiender och JG 52 firade 6000 vunna luftsegrar samma dag. Den offensiva fasen för Operation Citadel avslutades den 16 juli och och övergick till defensiv när ryssarna gjorde stora motanfall. Flygkriget fortsatte lika intensivt och den 2 augusti vann Erich Hartmann sin 50:e luftseger. Drygt två veckor senare, 20 augusti, skulle Hartmann vinna sin 90:e seger som nära nog skulle ändra flyghistorien. Delar från ett sönderskjutet IL-2 plan träffade Hartmanns flygplan och han störtade, denna gång bakom fiendens linjer. Han tillfångatogs av sovjetiska trupper, men tack vare att han simulerade en skada lyckades han fly från sina fångvaktare och tog sig tillbaka till de tyska linjerna.

Den 2 September utsågs Hartmann till Staffelkapitän över 9./JG.52, som även kallades “Karaya Staffel” , Hartmann radioanrop blev då “Karaya-Eins”, ett anrop som av fienden kom att bli mycket fruktat. Det sovjetiska överkommandot skulle senare utfästa en belöning på 10.000 rubel till den som kunde döda piloten bakom anropet.

karaya-eins

Den beryktade ”Karaya-Eins” som av ryssarna kallades ”Den svarte djävulen”

I oktober 1943 kom Hartmann att vinna ytterligare 33 segrar och blev dekorerad med Riddarkorset för sina 148 segrar. Den 13 december kunde JG.52 fira sin 8000:e luftseger. Några dagar senare vann Hartmann sin 150:e luftseger. Under början av 1944 vann Hartmann ytterligare 50 segrar och fortsatte att skjuta ner fiendeplan i en sådan takt att Luftwaffes överkommando började uppmärksamma det. Hartmanns inrapporterade nedskjutningar dubbel- och trippelkollades, man sände till och med observatörer som följde med formationen i strid för att verifiera hans nedskjutningar. I mars 1944 vann Hartmann sin 202:a seger, samma månad kallades han tillsammans med andra piloter till Berghof där han fick motta eklöven till Riddarkorset av Adolf Hitler. De följande månaderna van han ytterligare 50 segrar.

330px-Lang_Hartmann_Schnaufer_Kaubisch_Skrizpek_Glunz

Hartmann får Eklöven till Riddarkorset av Adolf Hitler

I maj 1944 skulle Hartmann för första gången hamna i strid med det amerikanska flygvapnet, under ett amerikanskt anfall mot de rumänska oljefälten sköt han ner två P-51 Mustang. Under sommaren skulle striderna med amerikanska flygstyrkor fortsätta och Hartmann vann ytterligare segrar. Vid ett tillfälle var han tvungen att överge sitt flygplan då han fått slut på både bensin och ammunition.

Den 17 augusti 1944 kom den 274:e luftseger och han var därmed den mest framgångsrika jaktpiloten i Luftwaffe. Några dagar senare sköt han ner fem sovjetiska flygplan, dagen efter ytterligare nio, hans total låg nu på 290. Efter lunchtid den 24 augusti 1944 startade ”Karaya-Eins” med sin rotetvåa, exakt en timme efter starten återkom de två planen till hemmabasen. Den distinkt målade Messerschmitt Bf 109 G tippade vingarna sex gånger innan den landade, vilket betydde sex nedskjutningar. Efter en snabb omladdning och tankning startade flygplanen igen. Inom 10 minuter sköt Hartmann ner fyra stycken sovjetiska Bell P-39 Aircobra. Han var nu historisk som den första jaktpiloten som vunnit 300 segrar, i farten hann han även med ett femte plan innan han landade.

hartmann-300

Hartmann landar efter sin 301:a luftseger

Dagen efter anlände gratulationstelegram från Luftwaffechefen Herman Göring och Adolf Hitler. Telegrammet från Hitler innehöll även order om att Hartmann skulle infinna sig vid Hitlers högkvarter i Ostpreussen två dagar senare för att erhålla diamanterna till sitt Riddarkors. På bara 6 månader hade den 22-årige Erich Hartmann dekorerats tre gånger, den sista utmärkelsen var han en av endast 27 personer som fick. Under den permission som följde utmärkelsen gifte sig Erich Hartmann med sin tonårsförälskelse Ursula Paetsch. Tack vare sin berömdhet fick nu Hartmann mot sin vilja ett kort flygförbud.

hartmann_wedding

Erich och Ursula Hartmann vid sitt bröllop

Den 2 september firade JG.52 sin 10 000:e luftseger och fick till sin ära en speciell “Geschwader-marsch” komponerad och spelad på statsradion. Den 1 oktober 1944, nu befordrad till kapten, fick Erich Hartmann säga adjö till sin “Karaya Staffel” då han förflyttades till II.Gruppe/JG.52 och den nyaktiverade 4./JG.52 som var stationerad i Ungern, där de sovjetiska trupperna nyligen korsat gränsen.  Den 22 november 1944 vann Erich Hartmann sin 322:e seger i en luftstrid nära Budapest.

I mars 1945 “erbjöds” Erich Hartmann att flyga med det nyuppsatta JV.44 som flög uteslutande med ME-262 jetflygplan, Hartmann ville dock inte lämna kamraterna i JG.52 och fick turligt nog hjälp av sin chef Herman Graf som via telegram krävde sin stjärnpilot tillbaka. Den 25:e samma månad var Hartmann tillbaka som chef för1.Gruppe/JG.52 som nu försvarade Tjeckoslovakien mot den anstormande Röda armén. Den 17 april vann Erich Hartmann sin 350:e seger i närheten av Chrudim  i Böhmen.

hartmann_350v

Sista kända bilden på Hartmann under kriget

De sista dagarna under kriget skulle Erich Hartmann vägra lyda sin första order. Han vägrade att flyga till den brittiska sektorn för att ge sig därför att han ansåg att om han skulle överge sina män, skulle detta visa på väldigt dåligt ledarskap. Den 8 maj 1945 vann Erich Hartmann Luftwaffes sista luftseger under kriget.

Erich Hartmann flög under sin karriär 1404 stridsuppdrag, han var med om 825 luftstrider och sköt ned 352 fientliga flygplan av många modeller. Han blev aldrig nedskjuten av fientlig eld.

Efter krigsslutet kom Erich Hartmann att ställas inför en sovjetisk domstol för krigsförbrytelser. Han anklagades för att ha dödat 780 ryska civila, för att ha attackerat en brödfabrik och för att ha förstört 345 dyra ryska flygmaskiner. Han dömdes till 25-års straffarbete. Efter 10 år under hårda förhållanden i sovjetiskt fängelse släpptes Erich Hartmann och kunde återförenas med sin fru Ursula.

hartmann_free

Erich Hartmann vid sin frigivning

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-19.


  • Publicerad:
    2016-04-19 03:24