SAMHÄLLSINFORMATION Information till dig som vill motverka och avslöja valfusk

Det är Sveriges sämst bevarade hemlighet att det förekommer valfusk även i vårt land med valsedlar och röster som i hög grad ”försvinner”. Under förra valet drabbade detta bland annat Nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna, men förmodligen ännu fler partier.

Detta beror bland annat på att partiers valkandidater arbetar som rösträknare, alltså att de som själva deltar i valet är de som sedan räknar rösterna, vilket är absurt! I hög grad utgörs röstmottagare och rösträknare också av människor som är aktiva i kommunhusen, dvs. till stor del tillhör den socialdemokratiska apparaten och vänstern. Många inom vänstern ser sig själva som ”de goda krafterna” där valfusk mot partier som utgör ”ondska” eller ”hat” inte bara ses som moraliskt rätt utan också som en form av samhällsplikt.

Information om hur DU kan motverka och avslöja valfusk:

  • ”Försvunna” valsedlar är väldigt vanligt. Kontakta det parti vars valsedlar inte finns på plats i vallokalen, liksom Valmyndigheten och Polisen.
  • Förra valet registrerades det i vissa valdistrikt noll röster på Nordiska motståndsrörelsen trots att ett tiotal personer röstade, däribland medlemmar, på partiet. Ett sätt att bevisa valfusk är att du helt enkelt filmar när du lägger din röst i lådan och sedan filmar i vilken vallokal du gör det. Skicka sedan filmen till partiet så driver de ärendet vidare om det visar sig att det finns fler filmade röster än registrerade sådana - dvs. att valfusk har ägt rum.
  • Ett tecken på att det skulle ske valfusk vid förra valet var när Nordiska motståndsrörelsens valobservatörer upptäckte att rösträknare sinsemellan pratade vitt och brett om hur förskräckligt det är att någon röstat på det partiet (kommentarer som sedan visade sig vara fler än antalet röster på partiet). Detta är ytterst oprofessionellt och en sådan person, liksom hela valprocessen i det distriktet, måste anmälas och underkännas.
  • Oftast är det flera personer inblandade i valfusket; dels de som begår brottet, dels de som blundar för det. Båda begår brott. Om du arbetar som valarbetare och märker att din kollega vill bedriva valfusk – ta ditt ansvar! Bara att kollegan ifråga föreslår något sådant är brottsligt och bör anmälas. Alla röster som den personen haft med att göra skall underkännas och räknas om.
  • Sverigedemokraterna har vid flera val (även inför detta) fått sina valsedlar utbytta med valsedlar som enbart är giltiga i andra kommuner. Detta har skett både i förtidsröstningen och i vallokalen. Kontrollera vad som står på din valsedel och anmäl om ett sådant ”misstag” ägt rum.
  • Utnyttja din medborgerliga rättighet att agera valobservatör under rösträkningen. Övervaka rösträkningen på ett sådant sätt att du faktiskt kan se vilka partier som får röster. Rösträknarna kommer förmodligen vilja förpassa dig till en soffa i hörnet, acceptera INTE detta. Ta med dig en stol och kaffe och sätt dig jämte rösträknarna så att du kan se om de fuskar. Filma och ta reda på identitet på alla de som försöker begränsa dina medborgerliga rättigheter att få insyn i rösträkningen - vare sig det är valarbetare eller polis - och anmäl dessa. Se till att informationen kommer till allmänhetens kännedom
  • Vid varje tecken på att det skett valfusk – anmäl, ifrågasätt och se till att uppgifterna kommer till allmänhetens kännedom.