INRIKES. Efter ett utbrott av fågelinfluensa på en gård i Mönsterås togs beslutet att avliva samtliga 1,3 miljoner värphöns. Under 2021 har flera fall konstaterats i Sverige, bland annat hos landets största äggproducent.

Höns. Foto: Pixabay (Public Domain).

På CA Cedergrens gård i Mönsterås har alla omkring 1,3 miljoner värphöns avlivats, skriver SVT Nyheter.

Beslutet att avliva alla värphönsen togs efter ett utbrott av fågelinfluensa på gården.

Arbetet med att frakta bort de döda fåglarna och sanera gården beräknas att ta flera veckor.

— Det är ett tämligen unikt fall eftersom det är en så väldigt stor gård, sa Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, till SVT.

Efter att smitta konstaterats i ett hönsstall på gården, togs prover även i närliggande stall. Då upptäckte Jordbruksverket att det fanns smitta i varje stall på gården och beslutet att avliva alla hönsen togs.

Bara under 2021 har det utbrutit många fall av ”extremt aggressiv fågelinfluensa” både i Sverige och på olika håll i Europa.

På måndagen avlivades tusentals värphöns i ett stall hos Sveriges största äggproducent i Kalmar. Gården har miljoner värphöns i sin besättning och nio stall med fåglar.

— Det verkar vara en väldigt aggressiv virustyp av fågelinfluensa i år där de ganska snabbt dör, sa Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på djuravdelningen på Jordbruksverket, till SVT.

— Tyvärr har det inte sett så bra ut och det är säkert inte över än, sa Henrikson till SVT.


  • Publicerad:
    2021-01-29 09:55