MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront den tyske barockkompositören Johann Sebastian Bach med första kantaten från hans juloratorium.

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då redaktionen@nordfront.se

Johann Sebastian Bach föddes 1685 i den tyska staden Eisenach som ligger i dagens Thüringen. Han växte upp i en väldigt musikalisk familj, där bland annat hans far och farbröder alla var professionella musiker. Även Bach själv kom att syssla med musik professionellt, bland annat som kantor, hovorganist och kammarmusiker.

Bach är dock mest känd för sina kompositioner och är ansedd som en av de främsta kompositörer som någonsin levat och hans betydelse för den västerländska musiken har varit enormt stor. Han tillhörde den kulturella epok som brukar kallas barocken, men var samtidigt väldigt nyskapande och hade förmåga att inspireras av och sammanföra influenser från tidigare kompositörer och epoker.

Han brukar också kallas för ”kontrapunktens mästare”. Kontrapunkt är en teknik för att skapa polyfona melodier, med andra ord att fläta samman till synes olika melodier och stämmor som spelas samtidigt och ändå få musiken att låta harmonisk. Denna typ av teknik kan man säga är grunden för den västerländska musikaliska traditionens storhet och upptäcktes redan i slutet av medeltiden. Det var renässansens kompositörer som verkligen utvecklade polyfonin i deras flerstämmiga körmusik men man brukar säga att det var Bach som fulländade den.

Veckans låt är alltså första delen ur Bachs juloratorium, som skrevs 1733 för att framföras i en kyrka under juletid. Den framfördes under julen året efter och trots att musiken idag är väldigt populär så kom det att dröja fram till 1857 innan den uppfördes igen.

Juloratoriet är också ett exempel på det man inom framförallt klassisk musik brukar kalla en parodi. Med det menas nödvändigtvis inte att det är något humoristiskt, eller att man försöker göra sig lustig över något. Snarare innebär det att man i musiken inkorporerar melodier och annat från andra stycken, andra kompositörer eller andra epoker som lyssnaren sedan själv får upptäcka.


  • Publicerad:
    2017-12-22 20:00