MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront låten Seikilos Epitaph, världens äldst bevarade kompletta musikstycke.

Veckans låt

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då redaktionen på redaktionen@nordfront.se

”Seikilos Epitaph” är världens äldst bevarade musikstycke, komplett med både text och noter. Låten uppskattas ha komponerats någon gång mellan år 0 och 100-talet, i antikens Grekland. Den är alltså omkring 2000 år gammal. Låten hittades nedskriven med forngrekisk notation på en gravsten i den antika staden Tralles, i närheten av Aydin i dagens Turkiet. Arkeologer har också hittat delar av musikstycken som har daterats till att vara äldre än så, men det som gör ”Seikilos Epitaph” speciell är att den är komplett.

Väldigt lite är känt om låtens författare, men en inskrift på stenen tyder på att hans namn var Seikilos. Texten kan fritt översättas till: ”Jag är en gravsten, en bild. Seikilos placerade mig här som ett långvarigt tecken på dödslös hågkomst”. Det råder dock delade meningar om vem graven tillhör och vem Seikilos har skrivit låten till, men en möjlig förklaring är att låten har tillägnats hans avlidna hustru. Gravstenen innehåller också en inskription som har tolkats olika; den ena översättningen lyder ”Seikilos till Euterpes”, alltså att Seikilos har tillägnat låten till någon som kallades Euterpes. En annan tolkning lyder: ”Seikilos av Euterpes”, alltså att låten skrivits av ”Seikilos, son till Euterpes”.

Världens äldst bevarade musikstycke är en vördnadsfull hyllning till livet, och en uppmaning om att inte känna sorg. Texten i ”Seikilos Epitaph” uppmanar oss också att ”lysa”, vilket är passande i dessa ljusa midsommartider.

Låttext: 

While you live, shine
have no grief at all
life exists only for a short while
and Time demands his due.


  • Publicerad:
    2021-06-25 20:00