KRÖNIKA. Det är ibland lustigt att se hur mycket resurser den rådande makten lägger på att bekämpa oss. De slåss dock mot en övermäktig fiende.

Denna gång är repet av titan.

Denna gång är repet en stålvajer.

För några år sedan intervjuades Afghanistans president Hamid Karzai gällande landets talibaner, varpå han sa:

You can’t destroy the Taliban. To destroy the Taliban — you must destroy the Afghan people.

I Sverige är det inte frågan om en militär ockupation, utan bland annat om en massmedial ockupation. Afghanerna har uppenbarligen lärt sig att handskas med situationen, och på samma vis har svenskar lärt sig att handskas med sina ockupanter.

Här är ett exempel på varför vi bekämpas:

En förutsättning för sann demokrati är befrielse och demokratisering av massmedia. I vårt land har vi den judiska Bonnierfamiljen som ett uppenbart exempel; så länge medierna domineras av främmande, sionistiska eller kapitalistiska intressen, vilka har ett monopol över informationsspridningen, kan ingen verklig demokrati råda. Det säger sig själv att en sådan mediedominans måste brytas med alla medel. Det handlar om varje människas rätt till sitt eget medvetande, möjligheten till att bilda sig en egen självständig uppfattning.

Att krossa ett sådant monopol skulle exempelvis kunna göras genom att expropriera, alltså beslagta, dessa medieföretag; därefter förstatliga vissa av dem, lägga ner andra och dela ut resten till kooperativ och föreningar. Genom att återbörda medierna till folkgemenskapen, till stat, föreningar och kooperativ demokratiserar vi dem.

I den nationalsocialistiska republiken kommer det kommersiella ägandet av medier starkt begränsas, istället kommer alltså föreningar, folkrörelser, kooperativ och andra att uppmuntras och stödjas av staten för att publicera en mångfald av media så att information, ett brett spektrum av politiska åsikter och ett brett spektrum av kultur tryggas. Ett friare folkligare media är alltså en grundförutsättning för sann demokrati och efter sådana reformer skulle samhället inte vara sig likt.

Citatet kommer från artikeln Framtidens styre, alltså vad Motståndsrörelsen ämnar att uppnå — något som kan vara intressant att läsa.

Gammelmedia har redan förlorat

För den som kan tyda den politiska utvecklingen i landet är det uppenbart att vi lever i ett samhälle i förändring. Situationen beskrevs träffande av en ”näthatare”, ungefär på detta vis:

Fredrik Reinfeldt påminner mer och mer om en galen kapten som med avgrundsskratt och manisk blick styr den svenska skutan rakt mot ett isberg.

Människor kommer självfallet inse att Mona Sahlin, Göran Persson, Fredrik ReinfeldtStefan Löfven (eller någon annan av de dårar som Bilderberg-gruppen producerar) är spritt språngande galna. Och mentalt oförmögna ska inte inneha ansvarspositioner för miljoner av människor.

Motståndsrörelsen råkar vara den radikalaste kraften i landet, som ständigt belyser ljusskygga maktstrukturer. Våra idéer är likt antibiotika för samhällskroppen och vi kommer att sätta stopp på förstörelseverket — något som självfallet kommer att irritera de ansvariga.

Utvecklingen som vi ser är denna:

Alternativmedia vinner och gammelmedia förlorar. Detta kan inte nog understrykas — det massmediala monstret är döende, inget tvivel råder om den saken. Vi ser med egna ögon hur de tvingas att avskeda på löpande band och lägga ner verksamhet på verksamhet.

De kan inte ens ha sina kommentarsfält öppna — folk skriker då att ”kejsaren är naken”.

Folk avlönas för att angripa Motståndsrörelsen

Ifall svenskvänliga krafter styrt Sveriges Television (och haft intresset) hade tv-program kunnat kladda in DN-anställda med Jacques Henri Wallners knivdråp på ”fascisten” Magnus Nordenmark. Wallner råkar nämligen vara redaktör på DN. Eller varför inte kladda in socialdemokrater med Marcus Arnessons olaga hot mot bland annat sverigedemokrater:

Gör du inte som jag säger så blir det kroppsstyckning och då kommer jag att steka dina bröst i smör.

Det hade kunnat göras tv-program som skildrat Adam Heivert Taylors fega våldsbrott och kladdat in dessa dåd på ABF-anställda. Dessa är bara tre exempel som poppade upp här, och möjligheterna är oändliga.

Det finns ett myller av människor vars enda uppgift är att angripa Motståndsrörelsen och liknande rörelser. Dessa individer tjänar alltså pengar på att framställa propaganda mot alla som utgör ett hot mot den rådande makten i Sverige. Motståndsrörelsen är ett av dessa hot.

Vi går inte att besegra

Massmedia har ljugit till den grad att allmänhetens förtroende för journalister är rekordlågt. De kan aldrig bortförklara att ”mångkultur” alltid slutar i oerhört lidande och med lätthet bryter ner civilisationer — det är historisk fakta och vad svenskar ser dagligen. Och sionistisk alternativmedia likt Avpixlat kommer aldrig kunna förklara bort att sionister medelst storbanker låter Västvärlden slava i ett skuldbaserat ekonomiskt system.

Hur Avpixlat än vrider och vänder på sin information kommer de aldrig heller kunna bortförklara att judisk makt-rörelsen är ytterst ansvarig och medvetet har påtvingat Europa den katastrofala ”mångkulturen”.

Sanningen är redan ute — och löpelden brinner! Vår tid är kommen!


  • Publicerad:
    2014-04-23 15:05