DEBATT. Vad ska vita europeiska människor göra med det judiska folket? Detta är en fråga som för varje dag blir allt mer aktuell.

Foto: TheCuriousGnome (CC BY-SA 3.0).

Jag har själv tänkt mycket på detta och kommit fram till vilka metoder som behöver användas mot det judiska folket. En fullskalig transformering inom den judiska gruppen behövs för annars kommer den judiska gruppen inte att överleva. Därför kommer det att krävas att de metoderna jag förespråkar skall användas överallt där judar existerar, alltså i såväl i Israel som i Brooklyn i New York.

Vi kan först börja hjälpa det judiska folket när vita människor har tagit makten i hela västerlandet. Därför är det viktigt att vi arbetar mot detta mål och har det som en utgångspunkt för att kunna implementera de andra metoderna som krävs för den framtida räddningsaktionen.

Det viktigaste är att vi tar över bankverksamheten i världen och i Israel. Med hjälp av bankerna kan vi styra penningpolitiken effektivt för vårt syfte. Syftet måste vara dolt i början för att inte väcka någon reaktionär och anti-progressiv lust hos det judiska folket. Allt kan köpas med pengar och vita kontrollerar nu sedelpressen samt nollorna och ettorna. Detta behövs för det vi initialt tänker bygga.

Ett skapande av filmbolag, tidningar och TV-stationer har prioritet, där skall vi anställa de lite mer intelligenta judarna men inte de som är idealistiska och tillräckligt intelligenta för att förstå vad som är i görningen, för dessa judar har ofta svårt att förstå de metoder som vita européer behöver använda för att rädda det judiska folket genom en mångetnisk och mångkulturell transformering.

Med hjälp av den kontrollerade bankverksamheten kan vi erbjuda dessa propagandister, förlåt, jag menar oberoende journalister, stora fina löner och skriva om hur intelligenta dessa ”experter” faktiskt är till det judiska folket. Att det är just judar som är anställda som journalister och ”experter” skapar en judisk auktoritet som kan hjälpa resten av det judiska folket att bli upplyst om dessa framstegsvänliga åsikter. Men chefredaktörsposten måste vi nog behålla för oss själva.

Tack vare tidningen kan vi börja förmedla de idéer som krävs för att rädda det judiska folket till det judiska folket själva. Den första idén är idén om den ”fria marknaden”. Varför har den ”fria marknaden” en betydelse kanske ni undrar? Vi måste få det judiska folket att acceptera sanningen om att den fria marknaden är den rättvisaste saken på den här jorden. Den skapar i varje sfär den tillåts existera, den friaste och sundaste konkurrensen.

Stoppa de judiska rasisterna

Därmed kan vi med hjälp av våra sedelpressar köpa upp de judiska företagen. Här måste vi se upp med reaktionära nationalistiska sionister som givetvis kommer att lägga käppar i hjulet för oss vita. Sionisterna kommer hävda att endast judar skall få äga företag eller mark i sina länder eller i sina samfund.

Sådana nationalistiska idéer är direkt hämmande för vårt räddningsarbete och därför behöver vi med hjälp av våra medieföretag och de företag som vi nu har investerat i, börja frysa ut dessa sionister från resten av det judiska samhället. Vi är den framåtsträvande parten vilket gör oss automatiskt till goda, det betyder att de som säger emot oss alltid per definition är onda bakåtsträvande människor som förtjänar att lida.

De reaktionära sionisterna kommer självfallet att försöka varna resten av den judiska gruppen. De kommer att måla ut vita européer som ägare av banker och tidningsredaktioner, men vi kommer att säkerställa att det finns en och annan judisk person med i styrelserna, självfallet väl betald, skulle han börja prata lite för högt om det vita europeiska inflytandet så betyder det att den personen är rasist och något sådant kan man inte tillåta i någon styrelse för företag eller statliga styrelser. Det finns säkerligen flera goda anti-rasister som kan fylla upp platsen med en fin lön som den tidigare rasisten hade.

Sådant sionistiskt prat behöver vi förtydliga för resten av den judiska gruppen för vad det är, nämligen rasism, för det finns nämligen judar i styrelserna också! Det som VI uppfattar är rasism i den judiska gruppen får absolut inte förekomma under några förutsättningar.

Med bankerna, tidningarna och företagen i våra händer kan vi nu börja arbeta i allt högre grad med de metoder som krävs för att frälsa det judiska folket. Tack vare kontrollen över stora delar av det judiska samhället så måste även den judiska intelligentsian acceptera de vitas progressiva premisser om de vill komma någon vart i det judiska samhället.

Med hjälp av universiteten skolar vi nästa generations judar att förespråka demokrati, liberalism, marxism och konservatism. Allting annat är fientligt mot judiska folket i sig och skall därför endast läras ut som det mest vedervärdiga som har existerat på den här planeten.

Universiteten och skolorna skall lära ut till judarna sanningen att det egentligen inte finns någon judisk religion för den har de fått av andra folk, allt tal om något judiskt folk skall anses vara rasistiskt för detta exkluderar andra folk. Det finns heller ingen judisk kultur för den är endast lånad av andra folkslag.

Att det överhuvudtaget skulle finnas ett judiskt folk är befängt då vi alla kommer från Afrika från första början och med hjälp av dagens genteknik visar vi upp att det inte finns något typiskt judiskt folk. Alla judiska individer är egentligen endast en människa och inget annat. Som människor är vi också alla lika värda.

Med all den här visdomen vi presenterar för det judiska folket så kommer det tyvärr finnas en del som attackerar vita européer för vårt arbete. Dessa är oförbätterliga, men som tur är så kontrollerar vi vita nu i stort sett den judiska nationens narrativ. En total utfrysning kommer att behöva ske mot dessa individer, annars kanske de förhindrar det progressiva arbetet som gör det judiska folket mer liberalt, mer fritt. Vi kommer att behöva säga att sådana idéer har lett till pogromer gentemot oskyldiga vita genom hela historien. Här sätter bara fantasin begränsningar för vad vi kan anklaga dessa judiska nationalister för.

Vid det här laget kommer vi ha mängder med allehanda professorer på universiteten som kan ge auktoritet åt sådana anklagelser. Naturligtvis kan inte det judiska folket tillåta någon debatt även om de påstår att hela det vetenskapliga systemet bygger på detta för det skulle leda till att man sanktionerar judiska nationella åsikter och det är att förespråka anti-vitt hat och rasism.

Vi vita européer kommer även att behöva bygga upp civila underrättelsetjänster som arbetar under en antirasistisk täckmantel. Där kommer krutet läggas på vad judiska nationella säger, eller vad vi kan få det judiska folket att tro att de judiska nationella säger genom att förvränga vad de har sagt. Något större fokus på vad andra grupper gör mot det judiska folket kommer vi inte att skriva om dock behöver vi skriva lite om detta för att få judar att tro att organisationen är antirasistisk.

Då de judiska samhällena kommer att vara demokratiska samhällen så tillåter vi och numera stora delar av det judiska folket naturligtvis att varje ståndaktig judisk anarkist får härja fritt mot de judiska nationalister som fortfarande står emot vårt gigantiska räddningsarbete. Om en oförbätterlig judisk nationalist skulle slå tillbaka mot en grupp hjältemodiga judiska anarkisters attack så kommer självfallet vi vita européer och våra judiska allierade att ta i med hårdhandskarna mot detta. Med hjälp av polis och domstolsväsende kan vi äntligen låsa in den judiska nationalisten för dennes sabotage mot det demokratiska och liberala samhället samt de vitas räddningsaktion.

För den judiska anarkisten så väntar en belöning med TV-besök och en stor fin ersättning för hans ”lidande” för att den grymma nationalisten vågade att slå tillbaka hans attack!

Den judiska rasismen måste till varje pris bekämpas och detta kontrar man bäst med etnisk mångfald och mångkultur i varje judiskt samhälle, betydelsen av detta kan inte underdrivas då ett sådant samhälle kommer att bli det bästa i världen!

Skapa folkförflyttningar för att rädda det judiska folket

Men då människor ogärna flyttar på sig i onödan så behöver vi vita européer skapa en situation där vi slår två flugor i en smäll. Då Kina möjligtvis kan hota den europeiska räddningsplanen och är en diktatur så kan vi få det judiska folket att inse att demokrati och liberalism måste spridas till Kina, på detta sätt räddar vi även det kinesiska folket.

Diktaturen i Kina kommer självklart att inte tycka likadant och om det kinesiska folket inte vill ha demokrati och liberalism så betyder det att de tyvärr har blivit hjärntvättade av den kinesiska diktaturen så därför behöver vi först bomba dem sönder och samman. Den här uppgiften kommer att passa det judiska folket allra bäst, för med vår hjälp så har vi skapat en oerhörd anda och vilja till att frälsa andra nationer och folk.

Efter att kriget är vunnet och många kineser nu är hemlösa och är på flykt så behöver vi återigen tänka på de mänskliga rättigheter och värderingar som vi har lärt det judiska folket. De kinesiska flyktingarna passar självklart bäst i landet Israel, samma land som attackerade dem från första början!

Att det kommer finnas en bitterhet hos kineserna över att ha blivit bombade är förståeligt och vi vita européer kommer att ställa oss längst fram för att bekänna att det är det judiska folket som bär skulden och därför måste gottgöra genom att ta in ännu fler kinesiska flyktingar i Israel och inte hjälpa dem i deras närområde.

Då Israel är demokratiskt kommer vi självklart att ge dessa nya judar medborgarskap så fort som möjligt så att de kan rösta; det är trots allt det som demokrati bygger på. Det passar också utmärkt att både en judisk person och den nya juden får en likvärdig röstmängd, alla människors lika värde är rättesnöret i det framtida Israel.

Då räddningsarbetet kräver etnisk mångfald så räcker det inte endast med kineser, det judiska folket skall självklart ta emot de allra fattigaste från alla jordens hörn och vara försörjningsskyldiga för dem i Israel och alla de andra judiska samfunden.

Om det judiska folket känner att mycket brott börjar begås mot dem för att de är lite rikare så måste vi skicka fram den jude som är allra bäst och lämpad att vara rikspolischef, där kan han berätta för hela det judiska folket vilket lidande dessa brottslingar säkert har drabbats av. Vi vita måste självfallet upplysa judarna om att förklaringen för alla brott skall alltid vara enligt socio-ekonomisk modell. Detta gör att vi endast behöver förflytta de rika judarnas resurser till de nyanlända, vilket bäst görs genom beskattning. 

Med denna modell så förhindrar vi ytterligare judisk rasism samtidigt som vi får det judiska folket att komma till insikt om att det enda som behövs är att det judiska folket måste betala mer skatt som senare kan fördelas till de nya judarna eller om man ska se det på ett mer korrekt sätt: de människor som nu är lika judiska som judarna själva, så att dessa brott slutligen kan upphöra och alla har det lika liberalt, demokratiskt och marxistiskt som sin näste.

Fostra judarna i en anda av demokrati, liberalism, marxism och konservatism

Alla judar kommer inte att gilla detta, dessa (smygrasister) behöver vallas in i rätt tänk. Turligt nog har vi installerat ett parlamentariskt system med flera olika partier som gör att hela det judiska folket kan splittras i varierande partier, detta gör att judarna inte kan enas som ett folk. Denna splittring är inte av ondo! Som vissa bakåtsträvare påstår. Utan tvärtom: det är det bästa statsskicket för varje folk på hela jorden!

I detta system kommer de judar som är allra mest liberala, marxistiska och demokratiska vara de enda som kommer lyftas fram. Dessa judar skall vara ledare och företrädare för resten av det judiska folket. De kommer vara spjutspetsen i den pågående omvandlingen av de judiska samfunden till att bli totalt demokratiska och antirasistiska.

Men det finns alltid nejsägare och för att kanalisera den allt mer större mängden åsikter som är fientliga till vita européers räddningsplan behöver ett parti skapas, såklart med judar själva i spetsen så att andra judar kan känna att det även finns ett parti för dem.

Detta parti är till för att kanalisera den sociala oro som skapas. Istället för att attackera det faktum att alla världens immigranter kommer till Israel så kommer dessa judiska företrädares fokus ligga på att kritisera deras icke-liberala och odemokratiska kulturer. Då det egentligen inte finns något judiskt så kan alla bli judar, bara de lär sig den judiska kulturen. Denna form av integration och assimilation mellan de olika etniciteterna och kulturerna kommer att skapa den mest bestående och renaste judiska kulturen som någonsin existerat. Detta kommer vi att kalla socialkonservatism.

Men de socialkonservativa tankegångarna har sina begränsningar. Tänk om någon judisk individ skulle fråga varför de andra människorna behöver komma till Israel överhuvudtaget om det är så att alla människor i hela världen kan bli judar, då kan de väl lika bra åka hem där de kom ifrån och bli judar där istället? Sådana frågor brottas fortfarande de främsta socialkonservativa tänkarna med.

Stoppa det rasistiska anti-vita hatet, inför porr och ohämmad homosexualitet

I det nya partiet så får ingen ifrågasätta den vita europeiska makten, sådant är rasism och anti-vitt tänkande, vilket kan leda till förföljelse av vita. Det vita folket har aldrig begått något fel och skall alltid ses som offer i varje konflikt med andra etniska grupper. Varje anklagelse mot de vita folken skall ses som en förkastlig konspirationsteori! Detta möjliggör att ingen förändring från det liberala, demokratiska och finansiella systemet kan ske. Vilket är oerhört positivt för det är viktigt att det judiska folket fortsätter på den rätta linjen för deras överlevnad.

Med dessa uppbyggda verktyg kan vi nu äntligen rädda det judiska folket. Med de liberala idéerna så förespråkar vi homosexualitet för det är väldigt befriande för alla judiska människor. Att slicka och äta bajs från en annan mans röv är fullständigt normalt, något som vi självklart kommer att hylla som kärlek. Alla andra tankar som inte direkt hyllar sådana saker är självfallet homofobi. Det vill säga en irrationell rädsla för koprofagens sexuella njutning.

En annan uppgift är att varje judisk människa skall få välja sitt kön själv även om du anses vara ett barn, för barn förstår perfekt även i en ung ålder att de är födda i fel kropp.

”Könskorrigering” skall självfallet ges till barnen när de önskar det. Det är befriande för det judiska barnet i sig självt att deras könsorgan stympas och här är det viktigt att vi bygger upp och stöttar LGBQT-samhället som i sin tur kan sprida ut kunskap och upplysa resten av det judiska folket, även till små barn genom sagostunder tillsammans med dessa företrädare.

Sexualundervisning skall implementeras så fort som möjligt – helst innan barnet ens har lärt sig att läsa! Detta så att de kan njuta av all den ohämmade sex som vi vita européer kommer att erbjuda dem. För att skapa en sådan kultur så behöver vi porr i massvis med mängder. Här kommer vi européer att vara längst fram i skapandet för att tillfredsställa det judiska folkets lust som vi tillsammans med andra judar har hjälpt det judiska folket att inse.

Vi kommer självfallet också att lyfta upp böcker skrivna av författare som öppet förespråkar sex med småpojkar till skolklasser. Inget fel med det!

Feminism är också något som vi kommer att satsa mycket på. De judiska kvinnorna skall höjas upp, de skall inte begränsas bara för att de har ett annat kön, även om könet är något du själv kan välja. Inte att förglömma så är det självfallet deras egna judiska män som har förtryckt dem hela tiden. Därför är det endast sunt att en fientlighet skapas gentemot dessa män, för de kommer genom sitt patriarkala synsätt försöka trycka ner de nu befriade judiska kvinnorna även om de själva inte är medvetna om det.

För att upplysa dessa judiska män så behöver vetenskapliga discipliner inrättas där de nu befriade feministiska kvinnorna kan studera och på så sätt bilda de judiska männen om alla deras felaktigheter.

Påbörja den förfinade blandningen

Sist men absolut inte minst så kommer räddningsaktionen kräva att judarna blir ett med alla andra folk. Det är endast så vi kan bota den rasism som finns i varje människa.

Som hjälpmedel till detta så kommer vi vita européer använda oss av filmindustrin och TV. Där kommer vi kunna visa upp hur lyckliga judiska kvinnor blir med afrikaner och hur lyckliga judiska män blir tillsammans med aboriginer. För att få slut på konflikten mellan den judiska gruppen och den palestinska så behöver vi få de judiska männen att förstå att skapandet av ett barn med en palestinsk kvinna kommer att skapa en exakt lika mycket judisk individ som om två judar skulle skaffa ett barn tillsammans.

Rasister kommer att påstå att så inte är fallet, men kan vi bara övertyga tillräckligt många judiska män om detta så blir det som ett självspelande piano. För varje generation som går skapar vi då nya judar med alla världens folk som numera bosätter sig hos det judiska folket.

Nu kanske vissa judar påpekar det faktum att de vita européerna inte förespråkar någon blandning mellan sig själva och andra folk, de har till och med stiftat lagar i sina egna länder mot sådant och även infört DNA-tester på människor för att avgöra om de verkligen är vita. För att lugna ner sådana näsvisa judar måste vi vita européer förtydliga att vi är Guds utvalda folk och vi kan endast utföra den uppgift som vi har fått av Gud och som inget annat folk kan göra, därför måste vi fortsätta vara vita européer.

När vi och andra judar har lyckats med att få varje jude att blanda sig med andra människor från resten av världen, ägna sig åt andra kulturer än det som innan ansågs vara typiskt judiskt, ja då har vita européer tillsammans med andra judar lyckats med vår räddningsaktion och det judiska folket är nu så livskraftigt det bara kan bli.

Nu kan vi äntligen tillsammans med det judiska folket prisa deras jämställda demokrati, den rättvisa fria marknaden och det social-liberala homovänliga judiska samhället i all dess maximala glans!


  • Publicerad:
    2020-06-02 09:00