BROTT Attunda Tingsrätt vill avskeda den kvinna som åtalats för att ha läckt hemliga uppgifter till en gängman hon haft en relation med. Tingsrätten vill att hon avskedas oavsett om hon döms eller ej.

Sibel Karahan som arbetade som domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt står inför allvarliga anklagelser, då hon åtalats för grovt brott mot tystnadsplikten efter misstankar om att ha läckt hemliga uppgifter till ett kriminellt gäng, något som Nordfront tidigare rapporterat om.

Trots att rättegången avslutades förra veckan och domen förväntas nästa vecka, har arbetsgivaren redan nu begärt att Karahan avskedas oavsett utgången.

Åklagaren yrkar på två års fängelse för grovt brott mot tystnadsplikten, och det påstås att Karahan inlett en relation med en man kopplad till ett kriminellt nätverk och därefter läckt hemliga uppgifter, inklusive information om avlyssning.

Kvinnan har för närvarande släppts på fri fot. Arbetsgivaren, i detta fall Attunda tingsrätt, har dock framfört sin önskan om att avskeda henne oberoende av utgången i rättegången.

Lagmannen vid Attunda tingsrätt har lämnat in en anmälan till Domstolsverkets personalansvarsnämnd och betonar att Karahan, medvetet och otillåtet, har hanterat sekretessbelagda uppgifter samt tingsrättens målhanteringssystem.

På grund av sitt agerande anser lagmannen att det finns grund för omedelbart avsked, då Karahan grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Nu ligger beslutet om avsked hos personalansvarsnämnden att avgöra.