BANKMAFFIAN. Efter stormningen av kongressbyggnaden känner sig finansvärlden hotad och de skriver nu att de kommer dra in kampanjbidrag, speciellt till politiker som ifrågasätter valresultatet.

Breitbart skriver att flera av de stora finansinstituten meddelat att de kommer att strypa deras finansiering av olika politiska kampanjer. Detta är en reaktion på stormningen av kongressbyggnaden den 6 januari. Finansinstituten är uppenbarligen rädda för de som hotar status quo eftersom de främst riktar in sig på politiker som motsatte sig elektorsvalet av Joe Biden.

J.P Morgan Chase som är den största banken skriver att de kommer pausa kampanjbidrag i sex månader. Citigroup kommer pausa under det första kvartalet. Goldman Sachs som styrs främst av judar säger att de kommer att analysera hur politiker betett sig, enligt Breitbart kommer de mest troligt att strypa kampanjbidrag till politiker som motsatte sig deras version av det amerikanska valresultatet 2020.

Banken Morgan Stanley slutar tillfälligt med kampanjbidrag och skriver att de överväger om de skall upphöra med sitt stöd till politiker som röstade mot certifieringen av elektorsrösterna för Joe Biden.

I företagsvärlden finns också samma reaktion. Marriott, Blue Cross Blue Shield, och Boston Scientific har sagt att de kommer att kapa finansieringen.

Annat ljud i skällan var det från finansvärlden och företagsvärlden under de BLM och ANTIFA-upplopp som förekom över hela USA under 2020. Dessa oroligheter med betydligt fler döda och helt andra nivåer av förstörelse av infrastruktur, människors affärer och hem stöddes fullt ut av företagsvärlden och finansinstituten i USA. Istället för att dra in pengar gav de pengar till organisationer som arbetar och stödjer BLM.


  • Publicerad:
    2021-01-12 17:45