Frankrike utvisar zigenare till Rumänien. De hundratals olagliga zigenarläger, som bildats över hela landet, anses av regeringen vara en grogrund för den explosionsartade brottsligheten i landet.

Från Östeuropa söker sig tusentals zigenare till Frankrike. Väl i landet ockuperar de mark och bildar etniska enklaver. Den 19 augusti blev 93 iväg skickade till Rumänien med flyg. Utvisningarna kommer att fortsätta fram till slutet av augusti. Enligt myndigheterna ska minst 850 zigenare tvingas lämna Frankrike.

Frankrikes president, den öppet etnocentriske juden Nicolas Sarkozy, förklarade i slutet av juli krig mot kriminaliteten. Regeringens krafttag mot de olagliga bosättningarna ska betraktas som en del av samma politik. Svenska Aftonbladet kallar dock agerandet för ”romjakt”, men skriver trots allt att 70 till 80 procent av fransmännen är positiva till utvisningarna.

Redan under 2009 utvisades zigenare som uppehöll sig olagligt i Frankrike. Zigenarna som nu lämnar Frankrike får 300 euro per vuxen och 100 euro per barn i bidrag av franska staten. Mycket talar dock för att zigenarna kommer tillbaka. Som medborgare i Rumänien och Bulgarien, går det att resa in till Frankrike utan krav på visum eftersom båda länderna är medlemmar i EU.

Juden Nicolas Sarkozy
Att bedöma de franska myndigheterna med Nicolas Sarkozy i spetsen utefter deras åtgärder för att motverka strömmen av invandrade zigenare, är missvisande. Bakom presidentens agerande, ligger en kraftfull opinion som inte är entusiastisk över att det bildas olagliga etniska enklaver över landet.

Sarkozy är av omständigheterna tvingad att handla. Att se till att lagar upprätthålls, utvisa zigenare utan uppehållstillstånd och bryta upp olagliga bosättningar är vad som rimligen borde kunna krävas av en folkvald president. Det är emellertid inte fråga om lojalitet till Frankrike och dess vita befolkning, utan ett sätt att undvika ett politiskt självmord där initiativet annars lämnas över till någon annan mer nationellt sinnad kraft.


  • Publicerad:
    2010-08-21 00:00