AFRIKA. För 20 år sedan jagade den zimbabwiska staten bort vita farmare och beslagtog deras gårdar för att ge dem åt svarta. Efter att landets ekonomi förfallit ångrar man sig nu och vill locka tillbaka de vita farmarna.

När Zimbabwe var Rhodesia, en nation som styrdes av vita, kallades landet ”Afrikas kornbod”. Foto: PxHere (Public domain).

Mellan 2000 och 2001 tvingades tusentals vita bönder i Zimbabwe bort från sin mark, ofta våldsamt, på etniska grunder. Markbeslagen var avsedda att rätta till ”orättvisor” från kolonitiden, men bidrog istället till landets ekonomiska kollaps och förstörde förbindelserna med väst. Efter den tidigare presidenten Robert Mugabes övertagande av Zimbabwe, tidigare Rhodesia, kom landet att bli utfattigt och har internationellt betecknats som en kollapsad stat.

Från och med i måndags kan utländska medborgare som fått sin mark beslagtagen ansöka om att få tillbaka den. Hundratals européer – mestadels holländare, britter och tyskar – vars investeringar skyddades enligt internationella avtal, kan dra nytta av erbjudandet. För att tillåta att de ursprungliga ägarna återfår sin mark kommer regeringen att återkalla erbjudanden som gjorts till svarta bönder som för närvarande besitter gårdarna och erbjuda dem alternativ mark någon annanstans, säger Zimbabwes finans- och jordbruksministrar i ett uttalande.

De vita farmare som fortfarande har kvar mark i området har, istället för mark, blivit erbjudna pengar för beslagtagna infrastrukturer. Zimbabwe hoppas nu på att andra länder i och med detta kan tänka sig att lyfta sina ekonomiska sanktioner mot dem.


  • Publicerad:
    2020-09-14 11:30