VÅRT NORDISKA ARV. Resterna av ett  hedniskt tempel för fornnordiska gudar som Tor och Oden har upptäckts i Norge. Fyndet är det första i sitt slag som gjorts på norsk mark.

Rekonstruktion av templet. Rekonstruktion: Universitetsmuseet i Bergen

Byggnaden utgör en sällsynt relik av vikingarnas religion och anses ha uppförts några århundraden innan kristendomen blev den dominerande religionen i området.

Arkeologer har fastslagit att den stora träbyggnaden – cirka fjorton meter lång, åtta meter bred och upp till tolv meter hög – är från slutet av 700-talet, och användes till dyrkan och offer till gudarna under midsommar- och midvintersolstånden.

Fornnordisk kultur blev för vissa andra folk både känd och fruktad ett århundrade senare, när grupper av nordiska seglare och krigare kallade vikingar började handla, plundra och kolonisera runtom i Europa samt på Island, Grönland och i Kanada.

— Detta är det första forrnordiska tempel som upptäckts i landet, uppger arkeologen Søren Diinhoff vid Bergens Universitetsmuseum till Livescience.

— Vi känner till dem från Sverige och Danmark – detta visar att de fanns även i Norge.

Nordmännen började bygga dessa stora ”gudshus” som de kallas på sjuhundratalet.

Gudshusen var mycket mer komplicerade än de enkla offerplatserna, ofta belägna utomhus, som man tidigare hade använt för dyrkan av de fornnordiska gudarna.

— Platsen andas ett starkare uttryck för tro än vad alla de små kultplatserna gör…Vi har troligen här att göra med en speciell samhällsklass som uppförde dessa tempel som en ideologisk manifestation, kommenterar Diinhoff.

Gudshusen vittnar om en religion som blivit mer ideologisk och organiserad
Arkeologer grävde under förra månaden fram grunden till den uråldriga byggnaden i Ose, en kustort nära den lilla staden Ørsta i västra Norge.

Utgrävningarna blottlade även spår av tidigare agrikulturella bosättningar, som daterats till en period för mellan tvåtusen och tvåtusenfemhundra år sedan. Här utmärker sig lämningarna efter två långhus, som tillsammans utgjort mittpunkten för ett litet jordbruk för en familj och dess djur, säger Diinhoff.

Resterna av gudshuset i Ose är emellertid från en senare period när området började domineras av en elit bestående av välbeställda familjer – en uppdelning som uppstod när skandinaviska samhällen började interagera med de mer stratifierade samhällena inom Romerska Riket samt de germanska stammarna i norra Europa.

— Nordisk religiös dyrkan blev mer ideologisk och organiserad, och gudshusen i Ose är efterbildningar av kristna basilikor som resande hade sett i sydliga länder, påpekar Diinhoff.

Som ett resultat av dessa intryck kännetecknas fornnordiska tempel av ett separat högt torn som sträcker sig ovan det spetsiga taket – vilket gör dem till kopior av tidiga kristna kyrkor.

Deltagarna festade på maten och drycken som offrats till gudarna
Syftet med offerplatsen avslöjas också av en samling kokgropar där mat till religiösa högtider tillreddes, samt av stora mängder ben – rester från djuroffer.

Ceremonier hölls i gudshuset vid viktiga festivaler i den religiösa kalendern, såsom midsommar- och midvintersolstånden.

Kött, dryck och stundtals värdefulla metaller såsom guld offrades till trästatyetter i byggnaden som representerade de fornnordiska gudarna – i synnerhet krigsguden Oden, stormguden Tor och fertilitetsguden Freyr, vilka dyrkades allmänt i den fornnordiska relgionen och gav sina namn till bland annat svenskans onsdag, torsdag, fredag samt engelskans Wednesday, Thursday och Friday.

Då gudarna endast andligen kunde ta del av festmaten, åtnjöts den fysiska maten och drycken av dyrkarna själva.

Den fornnordiska religionen började kuvas på 1000-talet, när Norges kungar med våld påtvingade befolkningen den kristna religionen och man rev eller brände ner byggnader som gudshuset i Ose för att införa en helt annan dyrkan i de nya kristna kyrkorna.

— Än så länge finns inga bevis för att gudshuset i Ose drabbades av en sådan utrensningsaktion, betonar Diinhoff och fortsätter:

— Fortsatt arbete kanske avslöjar att huset var en av de hedniska byggnader som förstördes vid den här tiden. Det skulle vara perfekt om vi kunde påvisa det. Men vi är inte där än.


  • Publicerad:
    2020-10-09 22:00