UTRIKES Storstaden Kandahar i händerna på talibanerna, som snart väntas inta Kabul. Därmed kan det snart vara ”game over” för globalistregeringen – och förhoppningsvis även landets pedofiler.

Kandahar, en av Afghanistans näst största städer, har fallit i händerna på talibanerna. Även en lång rad andra provinshuvudstäder är nu i händerna på rörelsen.

Snart väntas även huvudstaden Kabul erövras, eller möjligtvis en uppgörelse mellan den nuvarande lydregimen och talibanerna. Många västländer väljer dock redan nu att evakuera medborgare och stänga ambassaderna i huvudstaden.

Det verkar ha gått mycket snabbare för talibanerna att besegra lydregimen – som varit beroende av utländskt stöd – än vad man väntat sig. Den senaste veckan har 17 av de 34 provinshuvudstäderna erövrats. Enligt amerikanska bedömningar skulle det ta cirka ett halvår för deras allierade att besegras av talibanerna.

Regeringsstyrkorna verkar heller inte vara speciellt välmotiverade, då många upplevar den globalistiska regeringen som korrumperad. Mot dessa står män med skägg, traditionell klädsel och en stark tro på gud. Trots numerärt och materiellt underläge vinner man alltså mark.

Kan vara "game over" för pedofiler efter maktövertagande

Något som väntas efter ett maktövertagande är krafttag mot landets pedofiler, som sedan den amerikanska invasionen av landet år 2001 har haft betydligt lösare tyglar än vad som var fallet under den tidigare talibanregeringen.

Talibanerna införde under sin tid vid makten dödsstraff för bacha bazi, en gammal tradition bestående av sexuella övergrepp mot pojkar begångna av äldre män, då man ansåg att detta stred mot sharialagarna.

Efter att amerikanerna etablerat en ”demokratisk” regering bredde fenomenet återigen ut sig. De amerikanska styrkorna har anklagats för att ignorera de sexuella övergrepp deras allierade i landet begått mot pojkar, något man tillbakavisat genom att peka ut de lokala myndigheterna som ansvariga. Dessa verkar dock inte göra mycket åt saken. Det framkom också år 2010 att legosoldater anlitat ”dansande pojkar” för att underhålla dem.

Det finns ytterligare exempel på hur utbrett, och accepterat, fenomenet är i den länkade wikipediaartikeln. Här följer dock en kort lista:

  • År 2013 släpptes en dokumentär som visar att polisen i Sangin begått pedofilövergrepp mot pojkar. En av dessa sköts i benet då han försökte fly.
  • År 2015 rapporterade New York Times om att amerikanska styrkor instruerats att ignorera sexuella övergrepp från deras allierade, förutom i de specifika fall sexövergrepp användes som ”ett vapen”.
  • År 2017 avslöjas att stödet till regimtrogna styrkor inte dragits tillbaka, trots rapporter om brott mot civila. Kapten Dan Quinn fick sparken efter att ha slagits med en afghansk militär som höll en pojke som sexslav.