AFGHANISTAN Nordfront återpublicerar översättningen av talibanernas uttalande i en separat artikel.

I går segrade talibanerna över marionettregimen i Kabul. I samband med detta gick rörelsen ut med ett meddelande till allmänheten via sin hemsida.

Nordfront väljer att återpublicera talibanernas uttalande i den här artikeln.

Talibanernas egna uttalande

Talibanerna kommenterar den senaste tidens händelser och dess egna hållningar på sin engelska hemsida.

De manar till fred och stabilitet i hela regionen, för alla samhällsklasser och aktörer:

1. De områden och provinser som har hamnat under det Islamiska emiratets kontroll är ett tydligt tecken på populariteten och acceptansen av det Islamiska emiratet bland folket. En sådan storslagen och kvick framgång kan endast uppnås med hjälp av Allah den allsmäktige och vår nations stora och breda stöttning, till vilka vi skall tacka med alla ord och gärningar.

2. Det Islamiska emiratet kommer ännu en gång att garantera dess medborgare att vi, som alltid, ska skyddas deras liv, egendom och ära, och skapa en fredlig och trygg miljö för dess älskade nation. I detta avseende bör ingen oroa sig.

3. Mujaheddinerna ska rikta dess största uppmärksamhet mot finansdepartementet, offentliga institutioner, myndighetskontor, redskap tillhörande myndighetskontor, parker, vägar och broar. Alla dessa är nationens egendom. Ingen manipulering eller vårdslöshet med dessa kommer att tillåtas, dessa ska snarare vaktas noggrant.

4. Alla de som tidigare har arbetat med- eller hjälpt invadörerna, eller som nu tjänstgör hos den korrupta regimen i Kabul, kommer det Islamiska emiratet att öppna sin dörr för och ge dem amnesti. Vi bjuder åter igen in dem till att tjäna nationen och landet.

5. Militären och civil personal som ställer sig bakom det Islamiska emiratet ska inte oroa sig, för att det Islamiska emiratet är fast beslutet om att tillsätta personal på ett korrekt vis efter deras förmågor att tjäna deras land och nation i framtiden.

6. I de områden som kontrolleras av det Islamiska emiratet bör folk leva ett vanligt liv, speciellt i det offentliga livet, oavsett om det gäller utbildning, hälsa, sociala eller kulturella sammanhang. Ingen borde lämna sitt område eller land. De bör leva ett vanligt liv, för att vårt land och nation behöver byggas upp, och Afghanistan är vårt gemensamma hem att bygga och tjäna tillsammans.

7. Nyligen har Kabuladministrationen börjat sprida grundlös och illvillig propaganda, där de sprider falsk information till vissa länder och internationella organisationer. De har enligt uppgifter anklagat det Islamiska emiratet för brott som de själva, eller underrättelsetjänster kopplade till dem, har begått. Förutom detta, publicerar de falska uttalanden i det Islamiska emiratets namn, eller i dess företrädares namn. Sådana lögner och långsökt propaganda kan rimligtvis inte accepteras. Ibland hävdar de att det Islamiska emiratet tvingar folk att gifta bort sina döttrar, eller tvingar dem att gifta sig med våra soldater. Ibland säger de att Mujaheddinerna mördar människor, att vi mördar våra fångar, och alla möjliga ogrundade anklagelser.

8. Afghanistans islamiska emirat är inte intresserat av någons privata egendom. Vi ser snarare skyddet av folks liv och egendom som vårt primära ansvarsområde.

9. De som nyligen har drabbats av fiendens propaganda, omplacerats eller flytt till främmande länder, oavsett om de är myndighetspersoner eller civila, uppmanas att återvända till sina hem och områden, de kommer inte att drabbas av några problem. Vi kommer att beskydda deras liv, egendom och ära.

10. Det Islamiska emiratet har beordrat sin Mujaheddin om att ingen har får komma in i någons hem utan tillåtelse. Ingens liv, egendom eller ära får skadas.

11. Fienden kan ha rekryterat folk för att missbruka titeln Mujaheddin för att trakassera eller åsamka skada hos folket. I detta avseende ska nationen och folket hjälpa Mujaheddin att informera det Islamiska emiratet.

12. Vårt budskap till affärsmän, industriägare och uppfinnare är att fortsätta sitt arbete som vanligt och att tjäna nationen. Det Islamiska emiratet ska säkerställa en trygg och främjande miljö för deras företagande. Det Islamiska emiratet ska hjälpa er efter bästa förmåga.

13. Ännu en gång, vill vi försäkra alla grannar om att vi inte vill skapa några problem, och att de därför bör ha förtroende för oss. Vi försäkrar alla diplomater, ambassader, konsulat och välgörenhetsarbetare, vare sig de är internationella eller nationella, om att vi garanterar deras säkerhet.

Inshallah.