AFGHANISTAN Talibanernas styrkor har intagit den afghanska huvudstaden Kabul. Globalistregimens president har avgått och flytt landet.

Talibanerna har de senaste veckorna erövrat stora delar av Afghanistan. Efter att de intagit flera stora provinshuvudstäder började globalistregimer och judisk media oroa sig för en total seger för talibanerna.

Idag har talibanerna blixtsnabbt intagit huvudstaden Kabul.

Enligt Reuters har globalistregimens president, Ashraf Gani, avgått från sin post och lämnat över styret.

En talesman för talibanerna uppger att en ny regering kommer att bildas de närmsta dagarna. Han betonar att maktövertagandet ska ske på ett fredligt vis. Under dagen har representanter för globalistregeringen och talibanerna förhandlat i presidentpalatset.

Talibanerna kräver att regimen ska kapitulera ovillkorligt och lämna över styret. Det var tidigare tal om att man skulle upprätta någon form av övergångsregering, något som har avfärdats av talibanerna.

Den afghanska regimen uppskattas innan maktövertagandet ha haft omkring 300 000 soldater, jämfört med talibanernas omkring 75 000 man.

Nu väntas det nya styret utropa ett Islamiskt emirat i Afghanistan.

Situationen i Kabul

Media rapporterar om att beväpnade talibaner patrullerar gatorna i Kabul i detta nu. Det ska ha förekommit enstaka skottlossningar i huvudstaden i förmiddags, men inga strider har dokumenterats.

Enligt Sky News korrespondent på plats kan det röra sig om att butiksägare öppnar eld mot plundrare.

Vad det verkar har talibanerna bara marscherat in i huvudstaden utan motstånd från regeringsstyrkor. Just nu fokuserar man på att upprätthålla stabiliteten i huvudstaden medan regeringsskiftet pågår.

Talibanerna har dessutom full kontroll över Kabuls flygplats, presidentpalatset och alla andra regeringsbyggnader i staden.

Under dagen har flera västerländska ambassader stängt ned sin verksamhet och utrymt alla sina diplomater, däribland Sveriges, Tysklands och USA:s ambassader.

Svenska diplomater ska enligt utrikesdepartementet utrymmas senast imorgon bitti.

Amerikanska flaggor har halats ned och bytts ut mot talibanernas flagga. Symbolen på flaggan är den muslimska trosbekännelsen ”Shahada”, som lyder ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”.

Talibanernas flagga
Talibanernas flagga.

Expressen beskriver att gatorna har fyllts med människor som undrar vad som händer. Enligt tidningens korrespondent, Magda Gad, är det mängder av folk som är ute och går på gatorna.

Läget beskrivs vara spänt, men ändå fredligt.

SVT:s korrespondent Samir Abu Eid rapporterar nu under kvällen att gatorna i princip är tomma.

Al Jaazera sänder direkt från presidentpalatsen i Kabul, där talibanerna planerar framtiden.

Enligt SVT uppmanar talibanerna befolkningen att stanna inomhus i natt.

Irans utrikesminister, Javad Zarif sänder emellertid sina lyckönskningar till talibanerna via Twitter. Han skriver att han hoppas att det nya styret ska leda till fred i landet, samt att Iran står redo att mäkla fred om det skulle behövas.

En talesperson för talibanerna säger till Al Jazeera att kriget i landet nu är över.

Västvärlden kraftsamlar

Västerländska politiker, medier och organisationer har under dagen beklagat sig över utvecklingen i landet.

FN:s säkerhetsråd har kallat till ett krismöte imorgon bitti, där representanter ska diskutera utvecklingen i landet.

Sveriges utrikesminister, Ann Linde (S) skriver följande på Twitter:

Den tidigare presidenten, Gani, uppges ha flytt till grannlandet Tadzjikistan. I ett Facebook-inlägg skriver han att han flydde för att ”undvika ett blodbad”.

Al Jaazera rapporterar senare på kvällen att Gani har tagit sig till Uzbekistan tillsammans med sin familj.

Den nu avsatta presidenten var mycket influerad av USA och Nato-länderna. Därför talas det nu i media om en potentiell reaktion från västländerna på talibanernas framgångar.

Storbritanniens premiärminister, Boris Johnson, säger i ett uttalande att han hoppas att ingen erkänner Det Islamiska emiratet i Afghanistan som en legitim stat.

USA meddelar att man kommer att skicka 6000 soldater till landet. Enligt Reuters rör det sig om fallskärmstrupper.

Talibanernas egna uttalande

Talibanerna kommenterar den senaste tidens händelser och dess egna hållningar på sin engelska hemsida.

De manar till fred och stabilitet i hela regionen, för alla samhällsklasser och aktörer:

1. De områden och provinser som har hamnat under det Islamiska emiratets kontroll är ett tydligt tecken på populariteten och acceptansen av det Islamiska emiratet bland folket. En sådan storslagen och kvick framgång kan endast uppnås med hjälp av Allah den allsmäktige och vår nations stora och breda stöttning, till vilka vi skall tacka med alla ord och gärningar.

2. Det Islamiska emiratet kommer ännu en gång att garantera dess medborgare att vi, som alltid, ska skyddas deras liv, egendom och ära, och skapa en fredlig och trygg miljö för dess älskade nation. I detta avseende bör ingen oroa sig.

3. Mujaheddinerna ska rikta dess största uppmärksamhet mot finansdepartementet, offentliga institutioner, myndighetskontor, redskap tillhörande myndighetskontor, parker, vägar och broar. Alla dessa är nationens egendom. Ingen manipulering eller vårdslöshet med dessa kommer att tillåtas, dessa ska snarare vaktas noggrant.

4. Alla de som tidigare har arbetat med- eller hjälpt invadörerna, eller som nu tjänstgör hos den korrupta regimen i Kabul, kommer det Islamiska emiratet att öppna sin dörr för och ge dem amnesti. Vi bjuder åter igen in dem till att tjäna nationen och landet.

5. Militären och civil personal som ställer sig bakom det Islamiska emiratet ska inte oroa sig, för att det Islamiska emiratet är fast beslutet om att tillsätta personal på ett korrekt vis efter deras förmågor att tjäna deras land och nation i framtiden.

6. I de områden som kontrolleras av det Islamiska emiratet bör folk leva ett vanligt liv, speciellt i det offentliga livet, oavsett om det gäller utbildning, hälsa, sociala eller kulturella sammanhang. Ingen borde lämna sitt område eller land. De bör leva ett vanligt liv, för att vårt land och nation behöver byggas upp, och Afghanistan är vårt gemensamma hem att bygga och tjäna tillsammans.

7. Nyligen har Kabuladministrationen börjat sprida grundlös och illvillig propaganda, där de sprider falsk information till vissa länder och internationella organisationer. De har enligt uppgifter anklagat det Islamiska emiratet för brott som de själva, eller underrättelsetjänster kopplade till dem, har begått. Förutom detta, publicerar de falska uttalanden i det Islamiska emiratets namn, eller i dess företrädares namn. Sådana lögner och långsökt propaganda kan rimligtvis inte accepteras. Ibland hävdar de att det Islamiska emiratet tvingar folk att gifta bort sina döttrar, eller tvingar dem att gifta sig med våra soldater. Ibland säger de att Mujaheddinerna mördar människor, att vi mördar våra fångar, och alla möjliga ogrundade anklagelser.

8. Afghanistans islamiska emirat är inte intresserat av någons privata egendom. Vi ser snarare skyddet av folks liv och egendom som vårt primära ansvarsområde.

9. De som nyligen har drabbats av fiendens propaganda, omplacerats eller flytt till främmande länder, oavsett om de är myndighetspersoner eller civila, uppmanas att återvända till sina hem och områden, de kommer inte att drabbas av några problem. Vi kommer att beskydda deras liv, egendom och ära.

10. Det Islamiska emiratet har beordrat sin Mujaheddin om att ingen har får komma in i någons hem utan tillåtelse. Ingens liv, egendom eller ära får skadas.

11. Fienden kan ha rekryterat folk för att missbruka titeln Mujaheddin för att trakassera eller åsamka skada hos folket. I detta avseende ska nationen och folket hjälpa Mujaheddin att informera det Islamiska emiratet.

12. Vårt budskap till affärsmän, industriägare och uppfinnare är att fortsätta sitt arbete som vanligt och att tjäna nationen. Det Islamiska emiratet ska säkerställa en trygg och främjande miljö för deras företagande. Det Islamiska emiratet ska hjälpa er efter bästa förmåga.

13. Ännu en gång, vill vi försäkra alla grannar om att vi inte vill skapa några problem, och att de därför bör ha förtroende för oss. Vi försäkrar alla diplomater, ambassader, konsulat och välgörenhetsarbetare, vare sig de är internationella eller nationella, om att vi garanterar deras säkerhet.

Inshallah.