USA En video från en butik i Ohio visar en konflikt mellan en afrikanska och butikspersonal. Efter att kvinnan betett sig aggressivt mot en säkerhetsvakt som ingripit fick hon en smocka och föll till marken.

I en video från säkerhetskameror i en butik i Blue Ash, Ohio kan man se hur en afrikanska beter sig aggressivt mot en butikschef då hon står i kassan i färd att ”betala” sina varor. Bakgrunden är att kvinnan vid namn Karen Ivery ska ha krävt att hon ska få ”skadestånd” – för vad är dock oklart – och att butiken Target ska betala hennes 1 000 dollars räkning med sagda ”skadestånd”. När hon blir nekad detta blir hon högljudd och arg mot butikschefen varpå en vit säkerhetsvakt ingriper i situationen.

Detta ingripande gör att situationen eskalerar ännu mer och på videon som finns i Daily Mails artikel kan man se hur Ivery beter sig hotfullt medan säkerhetsvakten backar in i ett kontor av något slag. När sedan säkerhetsvakten vid namn Zach Cotter hade tagit några steg in i kontoret gav han Ivery en stor smocka som gjorde att hon föll till marken.

Cotter menar själv att han agerade i självförsvar och sade att afrikanskan med betalsvårigheter ”gjorde ett utfall” mot honom. Ivery blev sedermera arresterad för ”hotfullt beteende och störande av den allmänna ordningen”. Enligt Daily Mail betedde sig kvinnan konfrontativt mot poliserna även efter händelserna och vägrade att förklara sina handlingar under kvällen.