MEDIAUTHÄNGNINGAR. Aftonbladet har idag ”hängt ut” ett antal personer från Svenska motståndsrörelsen. I ett av fallen har man dock gjort ett allvarligt misstag och hängt ut helt fel person.

Klicka för större bild

Klicka för större bild

Aftonbladet har idag ”hängt ut” ett antal personer från Svenska motståndsrörelsen. Med namn, bilder, bostadsort och familjeförhållanden har man beskrivit ledare i Organisationen och skribenter på nordfront.se

Artikeln som är undertecknad av journalisterna Anders Johansson, Oskar Forsberg, Martin Nilsson och Lisa Hansson är fylld med diverse felaktigheter som vi inte bemöter här. Det allvarligaste felet dessa så kallade journalister har gjort sig skyldiga till är att man i ett fall har ”hängt ut” helt fel person. Så här skriver man:

Robert Eklund, 37, nästechef övre Norrland.
Skriven på samma adress som sina föräldrar i Piteå kommun. Ogift, inga barn, saknar syskon.
Taxerad inkomst 2012: 0 kronor.

Det enda man fått rätt om nästeschef Robert Eklund är namn och position i organisationen. Resterande uppgifter stämmer dock in på en annan person med samma namn, boende i Piteå kommun.

Med en enkel kontroll via internet kan man få fram telefonnummer, bostadsadress och övriga personupplysningar på den felaktigt uthängde personen. Med tanke på vad som kan hända personer som hängts ut av media kan detta få väldigt allvarliga konsekvenser för den felaktigt uthängde personen.

Vilka kriterier i faktakontroll man använder sig av på Aftonbladets redaktion är för närvarande okända. En kvalificerad gissning kan dock anta att man skulle ha fått underkänt betyg i detta ämne även på den vänsterorienterade journalistlinjen på Södertörns högskola.

Nordfront.se har utan framgång sökt kontakt med den utpekade personen. Både i syfte att fråga honom om vad han tycker om att Aftonbladet har hängt ut honom som ”nazistledare” och samtidigt varna honom för vilka konsekvenser uthängningen kan få för honom och hans familj.

Aftonbladets artikel har funnits tillgänglig under förmiddagen, men är för närvarande endast tillgänglig för betalade ”pluskunder”.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18064040.ab


  • Publicerad:
    2013-12-21 14:44