NÄSTE 1. Fyra aktivister från Nordiska motståndsrörelsens första näste som stått åtalade för grov misshandel i Åkersberga har nu friats.

bråkmakare

Ingemar Lejon.

Det var förra året när aktivister från Nordiska motståndsrörelsen delade ut flygblad i Åkersberga som Ingemar Lejon angrep en aktivist genom att ta stryptag på denne. Aktivisten kontrade med att slå sig fri och ge den yttrandefrihetshatande våldsverkaren en smäll, vartefter tumult uppstod.

Istället för att acceptera att han gjort bort sig och skämmas över sitt misslyckande vände sig Ingemar Lejon till polisen och tillsammans med en åklagare har han hävdat att minst fyra aktivister ska ha slagit och sparkat på honom, bland annat när han låg på marken. Ett antal vittnen har också pekat ut specifika aktivister som delaktiga i den påstådda misshandeln, varför fyra aktivister stått åtalade för grov misshandel vid Attunda tingsrätt.

Tingsrätten har dock valt att fria samtliga av de åtalade i domen som släpptes idag och konstaterar att hävdandet av nödvärn från den angripne aktivisten är fullt rimligt:

Ett slag med knuten hand kan under aktuella förhållanden inte anses som uppenbart oförsvarligt. [Den åtalade] är därför fri från ansvar för det slag som träffade Ingemar Lejons vänstra öga.

Ingemar Lejon kan också glömma de 45 760 kr han hoppades få i skadestånd vid en fällande dom. Domen kan dock överklagas fram till den 23 juni.

Vittnena
Följande vittnen har pekat ut aktivister som åtalades men friades: Mauricio Contreras Lagunas, Jose Villanueva Saa och Jenny Fredin. Tingsrätten gör också nedslag på polisens sätt att få vittnena att peka ut Motståndsrörelsens aktivister:

Vad sedan gäller de utpekanden som skett under förundersökningen visar utredningen att utpekandena skett genom att Ingemar Lejon och vittnena fått titta på Mauricio Contreras Lagunas mobiltelefonfilm. Hur de närmare förutsättningarna varit vid utpekandet framgår inte av utredningen. Det är således oklart om de stillbilder som redovisats för tingsrätten förevisats i samband med utpekandet. Det framgår inte heller vilken information som de fick innan de fick titta på filmen.

Utredningen visar således inte klart vilka förutsättningar det funnits att peka ut andra människor på platsen som misstänkta gärningsmän. Till detta kommer att tingsrätten uppfattat att Ingemar Lejon inför sitt målsägandebiträde pekat ut en person på filmen som inte är någon av [de åtalade].

Vidare står det i domen:

Vad sedan gäller Mauricio Contreras Lagunas, Jose Villanueva Saas och Jenny Fredins möjlighet att göra säkra iakttagelser anser tingsrätten att de i viss mån har haft begränsad möjlighet att se hela händelseförloppet till följd av att de befann sig inne i centrumet, vilket inte minst framgår av Jenny Fredins mobiltelefonfilm.

Tingsrätten anser vidare att det inte saknar betydelse att Ingemar Lejon och Jenny Fredin haft tillgång till och tittat på Mauricio Contreras Lagunas film innan de hördes av polisen vid det tillfälle som de gjorde sina utpekanden under förundersökningen. Det kan ha påverkat deras minnesbild på sådant sätt att deras utpekande när de återigen såg filmen hos polisen var smittat av de intryck de fick när de såg filmen första gången på Facebook.

Trots att till exempel Mauricio Contreras Lagunas är en uppenbar meningsmotståndare som åsiktsregistrerade aktivisterna innan bråket genom att filma dem, väljer tingsrätten att låta hans falska vittnesmål passera ostraffat. Tingsrätten skriver:

Det finns ingenting i utredningen som ger anledning till antagande att hörda vittnen medvetet lämnat osanna uppgifter.

Klädtips till aktivister
Tingsrätten utfärdar också i domen en rekommendation om enhetlig klädsel till politiska aktivister som riskerar att behöva freda sig mot vänsterextremister som kan vända sig till rättsväsendet när de får stryk:

Nu redovisade förhållanden ska bedömas i ljuset av att utredningen visar att de personer som var engagerade i utdelningen av flygblad var en grupp om tio till fjorton personer. Alla klädda i mörka kläder och flertalet med mörk mössa. […] Händelsen skedde emellertid en lördag omkring klockan 14.30 vid ett köpcentrum. Av detta följer att det förutom gruppen som delade ut flygblad funnits ytterligare ett okänt antal personer på platsen som [de åtalade] kan ha förväxlats med.

Det händelseförlopp som vittnena beskrivits har varit mycket hastigt, innefattande en kort ordväxling, några hastiga steg, ett grepp i en jacka, ett slag och därefter en tumultartad situation med slag och sparkar och ett stort antal personer som skyndade till platsen för gärningen. Den korta tidsrymden med det obestämda antalet personer som var i gärningens omedelbara närhet innefattar i sig en risk för misstag vid ett utpekande.

Källa:
Mål nr: B 2434-15


  • Publicerad:
    2016-06-02 16:35