POLITIK Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skriver på lördagen att svenska myndigheter bör kartlägga strömningar inom islam.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver på DN Debatt om konflikten mellan det sekulära Sverige och grupper inom den muslimska minoriteten där religion har en central plats. Han framhåller vikten av att skydda religionsfriheten samtidigt som han påpekar att den också innebär rätten att vara fri från religion.

Åkesson reflekterar över bristen på en seriös debatt om religionsfrihetens gränser och tar upp aktuella ämnen som omskärelse, könsstympning och religiösa klädesplagg. Han definierar tydligt islamister som de som sätter islam före ”demokratiskt stiftade lagar” och ”individuell frihet”.

Åkesson riktar även kritik mot de andra partierna och deras integrations- och migrationspolitik. Han menar att Sverigedemokraterna länge har varnat för utvecklingen och föreslår nu att Sverige genomför kartläggningar av islamistiska strömningar, i likhet med andra europeiska länder.

Åkesson understryker behovet av att ta itu med ”problematiska värderingar och utvecklingar” inom islam och avslutar med en uppmaning till en mer genomtänkt och ansvarstagande politik från de etablerade partierna.

Inga åtgärder om repatriering eller återvandring överhuvudtaget presenterades dock.