INRIKES. Kammaråklagaren i Karlskrona åtalade SD-politiker får åsiktsbrott och näthatade mot dem anonymt på fritiden. Nu stoppas vänstertrollet från att avancera i graderna, eftersom hon bedöms vara en ”säkerhetsrisk”.

Chefsåklagare Anne Boijmarker har beskrivit kammaråklagare Lena-Marie Bergström som en ”säkerhetsrisk” vilket gjort att hon nekats en specialisttjänst för grova brott.

Lena-Marie Bergström har tidigare gjort sig ökänd för att näthata Sverigedemokraterna under falskt namn, samtidigt som hon åtalade sverigedemokratiska politiker för att ha brutit mot Socialdemokraternas åsiktslagar. Åtalen mot meningsmotståndare var en del i en större politisk kampanj där vänsterextremister sökt sig till rättsväsendet och andra liknande poster i samhället i syfte att använda tjänsterna som plattformar för vänsterextrem aktivism.

När kammaråklagare Lena-Marie Bergström avslöjades som hatiskt nättroll ändrade hon först namn på sin trollanvändare och raderade hatiska budskap, och stängde sedan ned sin trollanvändare helt. Samtidigt hade hon ett särskilt ansvar för utredningar om så kallade hatbrott.

Hatbrott är en förvirrande term, som ursprungligen betydde brott som exempelvis misshandel som bedömts som extra allvarliga eftersom de motiverats av politiskt hat. Men numera avser uttrycket vanligen ett rent åsiktsbrott, exempelvis när kvinnliga pensionärer som känner sig svikna av Socialdemokraterna uttrycker sig föraktfullt mot kriminella utlänningar på sociala medier.

Samtidigt som Lena-Marie Bergström på lösa grunder åtalade sverigedemokrater för brott mot åsiktslagarna ”missade” hon att utvisa en kriminell afghansk man som dömts för sexuella övergrepp mot barn.

Barnet flydde till sin pappa efter att hennes vänsterextrema mamma låtit en afghansk man bo hemma hos den splittrade familjen i politiskt syfte. När mamman upptäckte att afghanen begick sexbrott mot hennes barn lät hon barnsexövergreppen fortsätta, eftersom hon oroade sig för att afghanen skulle drabbas om övergreppen blev kända.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2019-03-25 09:00