SIONISTISK CENSUR Ett av de få mediehus som rapporterat inifrån Gaza blev idag nedstängt av den sionistiska ockupationsmakten. Kanalen nekar till anklagelserna att man skulle vara en ”terrorkanal” och lovar att man ska ta till motåtgärder.

Idag blir nyhetskanalen Al Jazeera förbjuden att verka i Israel. Detta efter att ”landets” regering röstat enhälligt för ett förbud eftersom de menar att Al Jazeera ställt sig på Hamas sida under den israeliska arméns pågående terrorkampanj – som är en hämnd för Hamas lyckade motattack den 7 oktober.

Beslutet möjliggörs av en nyinstiftad lag som röstades igenom i april. Den möjliggör för den israeliska premiär- samt kommunikationsministern att stoppa nyhetskanaler om de bedöms utgöra en risk för ”landets” säkerhet.

Idag har även kanalens kontor i Jerusalem fått påhälsning av judar då det utsattes för en razzia där kameror, datorer och minneskort blev stulna av den sionistiska ockupationsmakten.

Lovar att inte ge upp

Den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu har enligt sedan Hamas framgångsrika motattack den 7 oktober vid flertalet tillfällen attackerat Al Jazeera och anklagat dem för att vara en ”terrorkanal” då de inte ensidigt rapporterar judiska lögner kring händelserna i Gaza. Kanalen är också ett av få mediehus som under den israeliska arméns terrorkampanjer rapporterat direkt från Gazaremsan.

Från Al Jazeeras sida så nekar man till premiärministerns anklagelser och meddelar deras jurister förbereder en motåtgärd. Mediehuset – som är en av få aktörer som under terrorkampanjen rapporterat direkt från Gazaremsan – har fördömt Israels agerande och säger att deras jurister förbereder en motåtgärd.

Al Jazeera-nätverket fördömer starkt denna kriminella handling som kränker mänskliga rättigheter och den grundläggande rätten till information.

Ett officiellt uttalande från Al Jazeera