MEDIA. Andelen personer som misstror de statliga propagandaorganen SVT och SR ökar. Framförallt gäller detta invandringskritiker och unga.

En ny undersökning visar att förtroendet för de statligt ägda mediebolagen Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) minskar. År 2016 hade till exempel 77 procent ”stort eller ganska stort förtroende” för SVT medan siffran för 2017 hade sjunkit till 73 procent.

Det är framförallt invandringskritiker och unga som anser att det statliga propagandaorganet misslyckas med att vara objektiva i sin rapportering. Endast 46 procent av SD-väljare har numera ”stort eller ganska stort förtroende” för SR, medan siffran för människor mellan 16-29 år ligger på 60 procent.

Ett stort förtroenderas för SVT kan även skönjas i gruppen 30-49 år. Där har förtroendet minskat från 80 till 72 procent på sju år.

Källa:
Förtroende för SVT fortsätter sjunka


  • Publicerad:
    2018-04-25 19:20