RURALISERING. Coronaviruset, ekonomisk otrygghet och raskravaller får allt fler amerikaner att flytta till folkglesa områden.

Bild: Pintrest.

En kombination av coronavirus-situationen, ekonomisk otrygghet och den senaste tidens rasfrämmande raskravaller gör att man nu tydligt kan notera att allt fler amerikaner flyttar ifrån storstäderna för att permanent bosätta sig i mer sparsamt befolkade områden.

Trenden har förstärkts av den digitala tekniska utvecklingen och förändrade attityder som gör det lättare än någonsin tidigare att arbeta på distans. Småstäder och byar ser nu att människor från alla inkomstgrupper och åldrar flyttar in i rekordstort antal.

Enligt libertarianen Kristin Tate finns det områden i tätbefolkade städer som New York City, som tidigt i coronapandemin började få märkbart minskat antal invånare.

Efterfrågan på bostäder i fyra län norr om New York har ökat kraftigt. Nu har Ulster län nästan dubbelt så många boendekontrakt som för fyra år sedan.

Samtidigt har bostadsmarknaden i New York fallit med nästan 30 procent i mars och april i år.

Man beräknar att en kvarts miljon New York-bor kommer att permanent flytta norrut. Ytterligare två miljoner kan komma att lämna staten New York helt och hållet, skriver Kristin Tate för The Hill.

Över 40 procent av stadsborna i USA har på internet gjort sökningar efter landsbygdsboende. Det är mer än dubbelt så många människor som nu bor i vad som kallas landsbygd.

Vermont genomgår nu enligt en mäklare på plats en sorts ”renässans”, och säger att folk ”köper fastigheter innan de ens har sett dem i verkligheten”.

Unga flyttar hem till släktingar
Några av de största förändringarna är mindre uppenbara, skriver Tate: I mars och april flyttade över två miljoner unga människor tillbaka till sina föräldrar eller far- och morföräldrar. Om stadens lockelser minskar ytterligare på grund av epidemirisker, fallande ekonomi, och en framtida arbetsmarknad med ökat distansarbete, kommer flytten – och flykten – till landsbygden att fortsätta långt efter det att coronavaccinet når marknaden i höst, anser Tate.

Den kraftigt ökade brottsligheten bland rasfrämlingar, vilken tillåts öka när de alltför dyra och korrumperade poliskårerna tvingas skära ner sina stora budgetar och minska sin verksamhet, är också en viktig faktor för att vita människor nu ska välja ett sundare livsmiljöklimat. Faktiskt innebär nuvarande situation att de senaste 50 årens urbaniseringstrend börjat gå åt andra hållet.

Istället för att avfolkningsbygderna helt lämnas för att dö, genomgår dessa nu en livräddande process av stadsmänniskor som har fått nog av vanstyre och sociala problem i städerna. Detta gör att stora metropolområden istället kan komma att vara de som ”blöder” invånare, menar Kristin Tate

Kristin Tate skriver att det är alldeles för tidigt för att komma med prognoser om vilka politiska implikationer dessa demografiska trender har, men att de kan komma att bli betydelsefulla för USA.

Baksidorna kan komma att bli intensifierad styrning av landsbygden i form av höjda skatter, hårdare restriktioner för vardagligt liv, med mera; sådant som idag hindrar många ansvarsfulla människor i storstäderna att leva fullt människovärdiga liv.

Det positiva är ett förväntat naturligt inflöde av ekonomisk aktivitet som kan komma att blåsa mer livskraft i många nedlagda eller döende före detta industristäder. Problemen kan komma att bli kännbara om de nyinflyttade stadsborna kommer att betrakta sina nya levnadsplatser som sitt riktiga hem, eller bara som områden som är behagliga att fly till och av bekvämlighetsskäl måste omformas för att likna de stadsområden de har flytt ifrån.

Med en inte alltför chockartad inflyttning av stadsbor, och en kraftig minskning av det allmänna ekonomiska spelutrymmet i kölvattnet av flera på varandra staplade kriser, kan dock landsbygden komma att utvecklas till bättre samhällen än vad de nu är, både i storstäderna och på tidigare utdöende platser på landsbygden.

Nordiska motståndsrörelsens väg
Utvecklingen i USA ger en möjlighet för dem att komma närmare det som även Nordiska motståndsrörelsen tänker åstadkomma. Enligt Motståndsrörelsen politiska program, är ett naturligt leverne utgångspunkten även för kulturlandskapet. Storstäderna ska i framtiden inte vara ghetton fyllda med rasfrämlingar som gör livet svåruthärdligt för alla, eller ens fyllas med så många nordbor som möjligt.

Istället ska storstäderna i Norden i första hand vara hemvist för den politiska, finansiella och militära eliten, samt för handel och industri. Eftersom stora städer inte är en sund boendemiljö för människor överlag, ska istället landskapet göras mer levande med hjälp av vårt folk.

I ljuset av de kriser som Norden på grund av globalismen har drabbats av, även i rådande coronakrissituation med den för ”våra” naiva politikers håll dyrköpta erfarenheten av att inte ha några beredskapslager, är Nordiska motståndsrörelsens strävan att låta hela Norden befolkas av vårt folk, den mest naturliga och hållbara utvecklingen för Norden.

Därför kommer Nordiska motståndsrörelsen att verka för att nordbor bor på ett sådant sätt att vi har fri tillgång till naturen under ansvar, med möjlighet till egen odling och därmed viss självförsörjning i händelse av att samhällskriser utbryter.

Med god ledning från likasinnade organisationer i USA, bör goda livsmiljöer även där kunna upprättas för federationens rättmätiga förvaltare.


  • Publicerad:
    2020-07-08 15:30