YTTRANDEFRIHET. På polisens inrådan har Göteborgs stad avbokat AlternaMedias arrangemang för den Alternativa Bokmässan. De kan inte garantera säkerheten.

Eftersom den sociala situationen i Göteborg numera är så farlig att polisen inte längre kan garantera säkerheten för besökare och arrangörer av ett arrangemang som den Alternativa Bokmässan, har Göteborgs stad på inrådan av polisen avbokat AlternaMedias bokning av Heden där mässan skulle ha hållits nu på lördag.

— Det är skandal, säger Vávra Suk, chefredaktör för tidningen Nya Tider som är huvudsponsor av Alternativa Bokmässan.

— Polisen har ansvar att skydda demokratin, yttrandefriheten och mötesfriheten, och man har våldsmonopol i samhället för att lösa denna uppgift. Nu har man abdikerat och låter en antidemokratisk pöbel bestämma om en litteraturmässa kan hållas eller inte och vilken litteratur medborgarna får ta del av, fortsätter Suk.

Häromdagen ifrågasatte Svenska Dagbladets kulturdebattredaktör Elsa Westerstad i en krönika värdet av den gamla Bokmässan ”om allt fler obekväma eller obehagliga röster inte ryms”, och hon varnade för att den alternativa bokmässans säljbudskap ”för dig som gillar att tänka själv och inte är rädd för andra åsikter” skulle börja kännas alltmer sant.

— Sverige är inte ett demokratiskt land om det inte går att anordna en mässa med litteratur som portas från den politiskt korrekta mässan, säger Vávra Suk.

Demokratin och yttrandefriheten urholkas alltmer

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver Suk att den Alternativa Bokmässan samlar en rad författare och opinionsbildare som inte känner sig välkomna på den gamla Bokmässan, som ”numera bara är till för de politiskt korrekta” vilket inkluderar antidemokratiska aktörer som Hotell Gästis, som enligt Nya Tider alltid är en välkommen utställare på gamla bokmässan, trots att man öppet hyllar massmördaren Vladimir Lenin, med överdimensionerad skulptur och kommuniströd utsmyckning.

De som på detta sätt hindras handlar bland andra om namnkunniga och kompetenta samhällsdebattörer som konstnärerna Dan Park, Lars Vilks, professor Karl-Olov Arnstberg och ett flertal judiska intellektuella som författaren Katerina Janouch, komikern Aron Flam, och den tidigare riksdagsmannen Kent Ekeroth.

”Om dessa inte ens får möjlighet att samlas kring en alternativ bokmässa, är tanken att helt tysta dem?” frågar Suk och undrar vidare hur lågt detta ska gå och vilket nästa steg blir. ”Står Ann Heberlein på tur? Skulle Hanif Bali få arrangera en alternativ bokmässa?”

Arrangörerna meddelar att de beklagar myndigheternas beslut och att arrangemanget skjuts på framtiden tills det går att uppbåda lämplig lokal. De skriver också på Nya Tiders nätsida att de som har köpt biljett och vill få den återbetald kan begära detta, men vädjar samtidigt om att antingen avvakta och spara biljetten tills mässan kan hållas, eller skänka pengarna för att underlätta arbetet med en ny alternativ Bokmässa. Det handlar om att värna det fria ordet som alltmer sätts på undantag i det alltmer odemokratiska Sverige.

Källor:
Alternativa Bokmässan avbokad på inrådan av polisen
SVT Opinion — Vávra Suk: ”En skandal för ett land som berömmer sig självt”


  • Publicerad:
    2018-09-28 13:55