KULTURMARXISM. Åsiktsmyndigheten Forum för levande historia har bjudits in som samarbetspartner när årets Bokmässa i Göteborg väljer att fokusera programmet på ”rasism”.

Myndigheten Forum för levande historia är samarbetspartner under årets bokmässa i Göteborg och kommer under temat ”Respekt” att vilja framhålla rasismens vedervärdighet ur olika synvinklar.

— Rasism är ett samhällsproblem som angår oss alla. Vi vill skapa en mötesplats för kunskapsbaserade samtal som kan stärka förmågan att motverka och förebygga rasism, säger Forum för levande historia-chefen Ingrid Lomfors.

I satsningen ”Prata rasism” har Forum för levande historia samlat allt från så kallat utbildningsmaterial och rapporter till poddar, filmer och evenemang. På ”Respektscenen” kommer det anordnas ett femtiotal seminarier och samtal för att ”sprida kunskap, erfarenheter och olika perspektiv”.

Seminarierna har teman som ”Att motverka antisemitism i dag”, ”Det vita hatet – radikal nationalism på nätet”, ”Konspirationer för världsherravälde”, ”Frigörelse och förföljelse – en judisk släkt i Wien” och ”Hur motverkar vi rasism i förskola och skola?”.

De medverkande ”experterna” i seminarierna har förmodligen valts ut för att garantera att ingen form av objektivitet förekommer. Bland talarna märks Expos Daniel Poohl och Jonathan Leman, fejkforskaren Christer Mattsson, kurden Lawen Mohtadi och Niclas Blom, pedagog hos Svenska kommittén mot antisemitism.

I seminariet ”Hur motverkar vi rasism i förskola och skola?” kommer man att diskutera hur barns så kallade rasism kan stoppas genom ”normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik”.

Lisa Kaati, doktor i datavetenskap och Nazar Akrami, docent i psykologi, berättar hur nationalistiska idéer sprids på nätet i seminariet ”Det vita hatet – radikal nationalism på nätet”. Några seminarier om det svarta hatet eller det sionistiska hatet finns dock inte på programmet.

Källor:
Fokus under årets Bokmässa: ”Rasism” 
Bokmässans program


  • Publicerad:
    2018-09-04 12:45