KULTUR. En tydlig trend med teman som behandlar Sverigebild, svenskhet, migration och invandring kännetecknar nomineringarna till årets litterära Augustpris.

På bilden från vänster, bakre raden: Uje Brandelius, Linnea Axelsson, Karin Pettersson, Alexandra Pascalidou, Jens Liljestrand, Anders Holmer. Mittenraden: Clara Dackenberg, Sami Said, Emma AdBåge, Björn Runeborg, Karin Smirnoff, Kerstin Ekman, Göran Odbratt. Främre raden: Magnus Västerbro, Kenneth Hermele, Jenny Jägerfeld, Jessica Bab Bonde, Peter Bergting. Foto: Sören Andersson (Fria pressbilder)

För trettionde gången i ordning ska det litterära Augustpriset delas ut. Under måndagseftermiddagen tillkännagavs hela listan med nominerade författare. Efter att kultureliten gjort ”rasism” till huvudtema för årets bokmässa är det inte överraskande att nomineringarna till Augustpriset präglas av teman som ”svenskhet”, ”migration” och ”Förintelsen”.

I kategorin Årets skönlitterära bok finns bland andra Kenneth Hermeles bok En Shtetl i Stockholm. Boken handlar om pojken Kenneth som växer upp på 50-talet i en ortodox judisk familj på Söder i Stockholm. Modern och fadern har båda flytt till Sverige under åren före kriget, men av olika skäl: modern som ekonomisk flykting, fadern som politisk.

Pojkens liv avgränsas av judehuset, hans judiska släkt, den ortodoxa synagogan på S:t Paulsgatan, familjens uteslutande judiska umgänge, hans judiska skola. Han lever i en judisk shtetl, ett samhälle mitt i samhället. Boken handlar om den konflikt som familjens etnocentrism kontra livet i det svenska samhället skapar inom pojken.

En annan bok som nominerats som behandlar ett liknande tema är Linnea Axelssons Aednan, som handlar om samisk etnocentrism kontra svenskhet. Juryn skriver i sin motivering:

Förlusten av den samiska aednans livsrytm fångas i två familjehistorier [där] generationers undanträngda tillhörighet till språk och natur lämnat existentiella revor.

I kategorin Årets barn- och ungdomsbok nomineras Vi kommer snart hem igen av Jessica Bab Bonde och Peter Bergting, som är en illustrerad barnbok om ”Förintelsen”. I boken får man möta sex olika personer och ta del av deras berättelser om hur de kom att uppleva ”Förintelsen” som barn. Det finns också en lärarhandledning till boken för att den skall kunna användas som propaganda inom skolundervisningen.

En annan nominerad barn- och ungdomsbok är Hemma hos Harald Henriksson av Uje Brandelius och Clara Dackenberg, vilket är en bilderbok som syftar till att lära yngre barn att det är klassklyftorna som är det stora problemet i samhället. Boken beskriver med en stark politisk vänstervinkling två barns uppväxt i familjer som präglas av över- respektive underklassperspektiv.

I kategorin Årets svenska fackbok återfinns en angenämare nominering: Kerstin Ekmans Gubbas hage, som kan beskrivas som en civilisationskritisk essäbok som genomsyras av kärleken till det vilda och till naturen. Boken handlar om ängsmarkernas och skogens artrikedom – som nu med klimatförändringar och exploatering av landskap hotas av försvinnande.

— Det är ett ämne som är mycket viktigt för mig. Jag behöver bara se på vad som händer med urbaniseringen och asfalteringen över det mesta. Det vilda är hotat, säger Kerstin Ekman.

Övriga nominerade presenteras i listan nedan. Prisutdelningen går av stapeln den 26 november vid en utdelningsceremoni i Stockholm. Prissumman i de tre kategorierna uppgår till 100 000 kronor.

Nomineringar Augustpriset 2018

Årets svenska skönlitterära bok:
Linne Axelsson för ”Aednan”
Ulf Eriksson för ”Skalornas förråd”
Kenneth Hermele för ”En Shtetl i Stockholm”
Björn Runeborg för ”Socialdemokratiska noveller”
Sami Said för ”Människan är den vackraste staden”
Karin Smirnoff för ”Jag for ner till bror”

Årets svenska fackbok:
Kerstin Ekman för ”Gubbas hage”
Martin Gelin och Karin Pettersson för ”Internet är trasigt”
Jens Liljestrand för ”Mannen i skogen”
Magnus Västerbro för ”Svälten”
Alexandra Pascalidou för ”Mammorna”
Maud Nycander, Göran Odbratt, Kathy Ryan, Lars Tunbjörk för ”Lars Tunbjörk. Retrospektiv”

Årets barn- och ungdomsbok
Emma Adbåge för ”Gropen”
Jessica Bab Bonde och Peter Bergting för ”Vi kommer snart hem igen”
Uje Brandelius och Clara Dackenberg för ”Hemma hos Harald Henrikson”
Kitty Crowther och Ulf Stark för ”Rymlingarna”
Anders Holmer för ”Regn”
Jenny Jägerfeld ”Comedy queen”

Texter nominerade till Lilla Augustpriset:
Garderobiär av Samuel Levander
Vem beskyddar gudarna? och Att vara en Vacker Flicka av Linn Spjuth
Utdrag ur ett liv av Sanna Wall
Jag städade mitt rum i dag: en dialog av Elin Herrault
Det drunknar en sjöjungfru i grannes pool, Amanda Rudelius

Källor:
De är nominerade till Augustpriset
Här finns en milstolpe i svensk litteratur
De är nominerade till Augustpriset 2018


  • Publicerad:
    2018-10-23 10:55