Dagens datum 4 september: Denna dag 1940 grundades organisationen America First med syftet att hålla USA utanför andra världskriget.  Organisationen hade närmare en miljon medlemmar och den amerikanska opinionen – som var mot amerikansk intervention – bakom sig.

america-first

I den efterkrigstida propagandan ses det som självklart att USA skulle ha gått in i andra världskriget och ”rädda” Europa. I själva verket var opinionen starkt emot den krigshetsande presidenten, Franklin D. Roosevelt, och hans vilja att föra krig. Som ett resultat av denna antikrigsanda skapades organisationen America First, med den svenskättade flygaren Charles Lindbergh som främste talare och representant utåt. America First var i huvudsak en vit antikrigsorganisation där flera av de mest prominenta språkrören var antisionister.

Am1logoDen 4 september 1940 grundades America First Committee (AFC), eller America First som den kom att kallas, i USA. Organisationen skulle med sina 800 000 betalande medlemmar och 650 avdelningar komma att bli den största antikrigsorganisationen i USA:s historia. Organisationen finansierades ideellt och högkvarteret var placerat i Chicago.

Organisationens mål var att förmå Roosevelt att hålla sig till sina löften att hålla Amerika neutralt. Man förespråkade att hellre medla än vara krigförande i konflikten i Europa. Organisationen utvecklade följande fyra principer:

USA måste bygga ett ointagligt försvar för Amerika
Ingen främmande makt, eller grupper eller krafter, kan framgångsrikt attackera ett förberett Amerika.
Amerikansk demokrati kan bevaras endast genom att hålla sig utanför det europeiska kriget.
”Aid short of war” försvagar försvaret här hemma och hotar att involvera Amerika i krig utomlands.

Dessa fyra principer utvecklades för att motverka den nya Lend Lease-lagen och Roosevelts-administrationens policy ”Aid short of war”, som innebar att USA kunde sända bland annat krigsmateriel till Storbritannien och sedermera Kina och Sovjetunionen, under tiden det officiellt påstod sig vara neutralt.

America First varnade allmänheten för att Roosevelt-administrationens motiv bakom lagen var att förbereda landet för krig. Organisationen var mycket misstänksam gentemot Roosevelt som man menade var en krigshetsare som försökte provocera in landet i kriget. Med tiden skulle man få rätt.

Franklin D. Roosevelt, en odömd krigsförbrytare.

Franklin D. Roosevelt, en odömd krigsförbrytare.

America First var i huvudsak uppbyggd av vita män och kvinnor, även om det förekom medlemmar av annan ras och även rena neger-avdelningar. Trots att medlemmar var av olika politisk bakgrund delade de ett gemensamt mål – att hindra amerikansk intervention i andra världskriget och därmed agera språkrör för den amerikanska opinionen (som var mot kriget).

America First samlade massiva publikskaror. Vid detta fredsmöte i Madison Square Garden den 24 maj 1951 var 22 000 personer samlade.

America First samlade massiva publikskaror. Vid detta fredsmöte i Madison Square Garden den 24 maj 1951 var 22 000 personer samlade.

America First var en brokig samling av konservativa, nationalister och socialister (även kommunister), liksom sådana som av helt andra skäl var mot kriget. Intressant nog var många av de tongivande personerna pro-vita och antisionistiska. Organisationens främste talare var den svenskättade flygaren Charles Lindbergh, som helt öppet under ett möte för America First, anklagade den judiska kontrollerade massmedian i USA för att ligga bakom den då förestående amerikanska interventionen i kriget.

Charles Lindbergh - berömd flygare, fredsaktivist och en av Roosevelts främsta motståndare.

Charles Lindbergh – berömd flygare, fredsaktivist och en av Roosevelts främsta motståndare.

Och han var inte ensam. Andra framträdande personer som var verksamma inom America First var den demokratiske senatorn Burton K. Wheeler, som senare under kriget startade en utredning mot subversiv verksamhet från de utlandsfödda (judar) som kontrollerade den amerikanska filmindustrin, den antijudiske författaren Henry Louis Mencken samt filmgiganten och förmodade antisemiten Walt Disney.

Förutom detta uppmanade den nationalsocialistiska organisationen German American Bund öppet sina medlemmar att söka medlemskap och bedriva aktivism för America First. Organisationen hade dessutom stöd av den framtida presidenten John F. Kennedy, som bara år tidigare uttryckt beundran för det nationalsocialistiska Tyskland och den nordiska rasens positiva påverkan på de tyska städerna.

Detta kan jämföras med organisationen Committee to Defend America by Aiding the Allies som grundades våren 1940 och styrdes av främst judar och pro-judiska vita. Denna pro-krigs-organisation hade stöd av judiska mediemoguler inom filmindustrin, däribland bröderna Warner (Warner Bros). Den ene av bröderna, Harry Warner, hade också stort inflytande över Roosevelt och var presidentens huvudpropagandist inom Hollywood. På vita duken demoniserade han tyskarna och hetsade amerikanarna till krig.

En som såg den judiska filmindustrins aktiva arbete att få med den amerikanska opinionen på Roosevelts sida var America Firsts främste talare Charles Lindbergh. I sitt berömda tal i Des Moines den 11 september 1941 utmålade han tre grupper som drivande att få med USA i kriget: ”Britterna, judarna och Roosevelt-administrationen”.

I talet varnade Lindbergh för att ”deras (judarna) största fara för det här landet ligger i deras stora ägarskap och inflytande över vår rörliga film, vår press, vår radio och vår regering”. Lindbergh blev naturligtvis smädad och dessutom brännmärkt för livet av samma instanser han påpekat kämpade för judiska, inte amerikanska, intressen.

Charles Lindbergh i Des Moines.

Charles Lindbergh i Des Moines.

America First var en nagel i ögat på Roosevelt-administrationen, men kunde till slut inte stoppa ”demokratins diktator” som Sven Hedin kallade Roosevelt i sin bok Amerika i kontinenternas kamp.

America First upphörde med sin verksamhet dagar efter att USA hade gått med i kriget efter Pearl Harbor. Hade de då känt till hur Pearl Harbor-attacken gick till – att Roosevelt genom en bränsleblockad tvingade japanska fartyg att skjuta och sedan offrade 2 400 amerikanska flottister som kanonmat – hade America First kanske istället valt att fortsätta sin verksamhet och förhindrat att andra världskriget utvecklade sig till ren slakt av otaliga miljoner vita människor. I sitt pressmeddelande den 11 december 1941 uttalade America First följande:

”Our principles were right. Had they been followed, war could have been avoided. No good purpose can now be served by considering what might have been, had our objectives been attained…”

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-09-04.


  • Publicerad:
    2017-09-04 00:04