UTRIKES. Medan USA kritiserar Kina och Ryssland för att lägga sig i afrikanska angelägenheter, opererar USA i hemlighet militärt på nästan halva afrikanska kontinenten.

Grafik: Mail&Guardian.za.

Amerikanska trupper opererar nu enligt en rapport i 22 afrikanska länder. Detta gör att Afrika numera är det område som utgör USA:s näst största militära närvaro, efter Mellanöstern.

När fyra amerikanska soldater dödades i ett bakhåll i Niger år 2017 var det många som blev förvånade. Både lokalbefolkningen i Niger och amerikanerna på hemmaplan var på det hela taget omedvetna om att USA opererade i landet. Inte ens medlemmar i den amerikanska senatens kommitté för militära frågor visste att amerikanska trupper befann sig i Niger.

Över 14 procent av USA:s soldater i tjänst utanför USA befinner sig i Afrika.

En del av de amerikanska insatserna utgör utbildning av lokala styrkor, medan andra handlar om direkta stridsinsatser.

Några av regeringarna som den amerikanska militären har valt att samarbeta med kan användas för att begå grymma brott. I Burkina Faso var regeringsstyrkor tränade av USA inblandade i massmord i staden Djibo. USA:s fortsatta verksamhet i Afrika anses av många legitimera afrikanska statliga övergrepp på sina befolkningar. Bristen på insyn i verksamheterna, både från USA:s och de afrikanska staternas sida bidrar till problemet.

USA:s militär driver narrativet att deras ”fotavtryck” i Afrika är ”lätt” och ”relativt billigt”, för att citera general Stephen J. Townsend vid Förenta Staternas Afrikakommado (Africom). Han anklagar istället Kina och Ryssland för att lägga sig i afrikanska angelägenheter.

En del operationer utförs under de så kallade 127e-programmen. Benämningen kommer från en budgeterande myndighet i USA som tillåter specialstyrkor använda lokala militära enheter som surrogat i operationer för kontraterrorism. Av säkerhetsskäl offentliggörs ingen information om 127e-program, säger talseman Ken McGraw till Sydafrikanska Mail & Guardian.

Tidningen har dock fastslagit att USA under ”senare år” har genomfört ”minst åtta” sådana militära 127e-program i Afrika med fokus på Somalia.

Kodnamnen för dessa operationer i Somalia var Exile Hunter, Kodiak Hunter, Mongoose Hunter, Paladin Hunter och Ultimate Hunter.

För närvarande genomförs två 127e-program i Somalia, enligt en tjänsteman på Africom.

Antalet militära uppdrag genomförda av kommandotrupper på somalisk mark har aldrig offentliggjorts, men dokument visar att USA och partnerskapen i afrikanska stater har genomfört över 200 uppdrag mot islamistiska al-Shabab mellan juni 2017 och juni 2018.

200 uppdrag är ingen onormal siffra, säger den pensionerade brigadgeneralen Donald Bolduc som var chef för särskilda operationer i Afrika (SocAfrica) till 2017.

— Det är ungefär genomsnittligt för ett år, även när jag var där, säger Bolduc till Mail & Guardian.


  • Publicerad:
    2020-08-14 17:20