CENSUR. Anders Ygeman fick rejäla mothugg av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke när han hyllade censuren av Trump och ett nytt lagförslag som ska begränsa yttrandefriheten ytterligare.

Foto: Niklas Maupoix

Energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) var inbjuden till SVT:s program Morgonstudion (samtalet inleds ca 21 minuter in) för att diskutera nätcensur och bannandet av den sittande presidenten i USA Donald Trump. Med fanns även yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Funcke är mycket kritisk till att sociala medier-jättarna nu bannat den sittande presidenten på grund av lösa antaganden och spekulationer.

— Det här skulle inte vara ett problem om det fanns alternativ till de här sociala plattformarna, men de har genom skicklighet och goda affärsidéer skaffat sig en monopolartad situation där de också äger varandra och får därmed i realiteten ett oerhört inflytande över denna mycket demokratiska möjlighet som finns med de sociala plattformarna, säger Funcke.

— Istället bör gränserna för vad som ska få sägas dras upp av de lagsftiftande församlingarna och därefter är det rättsväsendet som får pröva och lagföra i de fall man överskrider dessa gränser, fortsätter han.

Ygeman menar i disukussionen att den amerikanska presidenten hetsat till våld på Twitter och att det är rätt att banna presidenten för att ”vi känner ju till vad Trump tycker” och att ”det visas i SVT och andra kanaler” varför man inte behöver ta sig till ursprungskällan. Ygeman menar också att han vill reglera nätföretagen ännu mer.

— Jag delar i grunden uppfattningen om att man ska reglera nätföretagen tuffare, men jag menar också att de ska ha ett eget ansvar för det som de distribuerar, ett medansvar, och det är också det lagförslag som ligger på bordet i EU som Sverige varit med och drivit fram, säger Ygeman.

— EU-kommissionens förslag innebär att företagen får ett medansvar för vad som publicerar på deras plattformar, och det innebär att de blir skyldiga att ta bort och hålla borta material som strider mot lagen, menar Ygeman.

Även detta sågas av Nils Funcke som varnar för att plattformarna kommer utöva godtycklig censur.

— Bekymret med EU:s förslag är att man ålägger företagen att ta bort sådant som är olagligt. Då ska alltså de, som privat bolag, sitta och pröva vad som är olagligt. De kommer att ta ut en rejäl marginal för att hålla sig på rätt sida och därmed kommer också andra yttranden som kan tillföra debatten att stoppas.

Funcke får frågan om inte privata företag får göra som de vill?

— Jo, det kan de få göra, men problemet är ju just deras dominanta ställning. Om vi har en lagstftande församling som vill värna den fria åsiktsbildningen så kan de inte få sätta upp några egna produktvillkor. Vi har sådana regler när det gäller posten. PostNord och Citymail får inte vägra att distribuera en skrift på grund av dess innehåll, även om det är brottsliga yttranden så är de skyldiga till att distrubuera det, därför att de har den dominanta ställningen. I grunden ska man se dessa aktörer som distributörer som inte har något ansvar för innehållet.

Så man ska inte agera när Donald Trump uppmanar till våld?

— Då ska man agera ungefär som man gör nu. Då blir det antagligen början på en riksrättsprocess, han ställs till ansvar enligt de lagar och regler som finns om uppvigling eller vad de nu kan vara som han gör sig skyldig till.

Han ska inte stoppas från Twitter?

— Nej, det ska han inte. Däremot kan jag mycket väl tänka mig – och den ordningen har vi idag också – att en åklagare i ett mer akut läge går in och säger till en aktör att ”ta bort det där yttrandet”.

En som inte heller delar regeringens censuriver är ledarskribenten Emma Jaenson på Ystads Allehanda som i en ledarartikel kommenterar Ygemans vilja till att begränsa yttrandefriheten.

Det är en dålig idé att begränsa yttrandefriheten. Den finns av en anledning. Det är helt enkelt bättre att några idioter tillåts säga dumheter än att alla medborgare försätts med munkavle. Sverige har dessutom redan ett flertal lagar som begränsar vad som får och inte får sägas, inte minst lagen om hets mot folkgrupp. Det är även olagligt att hota eller förtala någon, vilket är fullt rimligt. Så behövs verkligen fler regleringar?

Genom att börja tumma på åsiktsfriheten och reglera hat eller kränkande beteende riskerar naturligtvis vanlig kritik eller åsikter som inte uppskattas att rensas bort. Vad som räknas som kränkande innehåll eller hat kommer oundvikligen att bli godtyckligt. Görs dessutom företagen ansvariga för vad som publiceras på deras kanaler kommer de att lägga tonvikten på censur snarare än tillåta olika åsikter, av rädsla för ekonomiska sanktioner.


  • Publicerad:
    2021-01-13 14:41