INRIKES. Veterinärer är en yrkesgrupp som på senare år har börjat dyka upp bland personer som fått skyddade personuppgifter. Orsaken ska vara att de allt oftare känner sig allvarligt hotade.

Uppgifter från Skatteverket gör gällande att veterinärer har börjat dyka upp bland yrkesutövare som känner sig så allvarligt hotade att de behöver skyddade personuppgifter.

— Det är tuffare för vissa yrkeskategorier att utöva sitt yrke och samtidigt kunna få vara ifred på fritiden från dem som de har fattat beslut om, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföring på Skatteverket. Hon fortsätter:

— Länsveterinärer är en grupp som sticker ut, men det finns också de inom rättsvårdande myndigheter och andra yrkeskategorier som tidigare inte var utsatta.

Widell tror att varför länsveterinärer börjat dyka upp som en yrkesgrupp bland de som söker skyddade personuppgifter beror på att det numera är de som sköter djurskyddet i Sverige. Det är de som åker ut till djurägare och ibland tvingas de att fatta svåra beslut som har med djurhållning att göra, exempelvis omhändertaganden, avlivningar eller stängning av gårdar.

Vidare menar Widell att det även kan bero på att samhällsklimatet har hårdat och att befolkningsmängden i Sverige har ökat. Hon menar att personer har svårt att skilja på sak och person när myndighetsbeslut går emot dem.

Källa:
Veterinärer ny grupp som ber om skyddade personuppgifter


  • Publicerad:
    2016-10-04 10:15