BALKAN Den nu eskalerande konflikten tog sin början i bojkotten mot ett lokalt val, som tvärtemot bojkottarnas önskan medförde att samtliga distriktets borgmästartjänster tillsattes av etniska albaner.

EU och USA riktade under lördagen anklagelser mot Kosovo om att man drastiskt försämrat sin relation till grannlandet Serbien. Detta sedan Pristina använt våld för att säkra tillgången till kommunala byggnader i det nordliga Balkanlandet nära den serbiska gränsen. I staden Zvecan tog Kosovopolisen på fredagen till tårgas för att upplösa en grupp bestående av etniska serber, som försökte hindra en nyvald albansk borgmästare från att komma in i sin kontorsbyggnad. Våldet utlöste en omedelbar motreaktion från Serbien, vars president Aleksandr Vučić försatte sin armé i full stridsberedskap och beordrade en rad militära enheter att flytta närmare gränsen till Kosovo.

Spänningarna mellan de två länderna är delvis en bestående kvarleva från det brutala Balkankriget i slutet av 1990-talet, som utbröt efter ett försök av Kosovo att bryta sig ur Serbien. Kosovo förklarade sig sedan självständigt från Serbien 2008, men många serber i landets norra delar ser fortfarande Belgrad som sin hemhuvudstad, vilket komplicerar relationerna mellan grannländerna.

USA:s och EU:s uppläxning

I ett pressmeddelande skriver USA:s utrikesminister Antony Blinken:

Förenta staterna fördömer starkt Kosovos regerings agerande att med våld förskaffa sig tillträde till kommunala byggnader i norra Kosovo, åtgärder som man vidtagit i strid mot råden från Förenta staterna och Kosovos europeiska partner … Vi uppmanar premiärminister Albin Kurti att vända kurs och helt avstå från ytterligare handlingar, som orsakar spänningar och främjar konflikter.

USA har också gjort ett uttalande gemensamt med Frankrike, Italien, Tyskland och Storbritannien, där man fördömer Kosovomyndigheternas agerande. I uttalandet uttrycks också oro över Serbiens beslut att ”höja beredskapsnivån för sina väpnade styrkor vid gränsen till Kosovo” och uppmanas alla parter till ”maximal återhållsamhet” samt till att ”undvika uppflammande retorik.

Resultat i lokalt val utlöste

Konflikten i dess aktuella form har sitt ursprung i ett lokalt val som hölls den 23 april. 50 000 serber från fyra nordliga distrikt i Kosovo vägrade rösta med hänvisning till att deras krav på självstyre helt negligerats. Som ett resultat av denna bojkott blev valdeltagandet rekordlågt, 3,47 procent och tvärtemot de bojkottandes egentliga önskemål besattes samtliga borgmästarposter i de fyra kommunerna av representanter från etniskt albanska partier.

Men den ofta infekterade relationen mellan de två länderna har haft olika orsaker och tagit sig olika uttryck genom åren efter Kosovos självständighetsförklaring 2008. I höstas handlade det om bötfällande av personer med serbiska ID-handlingar och serbiska registreringsskyltar på sina bilar.

Ryssland anklagar Kosovo, USA och EU för den nu eskalerande spänningen samt gryende våldsyttringarna på Balkan.

— Vi fördömer å det bestämdaste Pristinas provokativa åtgärder, som har fört situationen nära den heta fasen och direkt hotar säkerheten i hela Balkanregionen, sa det ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova i ett pressuttalande på lördagen och tillade:

— Ansvaret för detta ligger helt och hållet på USA och Europeiska unionen”.