NORDEN Deklarationen ska stärka samarbetet och förbättra livsmedelsberedskapen. Undertecknades under Nordiska ministerrådets möte i Karlstad.

Igår undertecknades en deklaration i Karlstad som är tänkt att stärka den nordiska livsmedelsberedskapen. Det var i samband med Nordiska ministerrådets möte som den så kallade Karlstadsdeklarationen undertecknades.

— Den är väldigt betydelsefull. När alla länderna tydligt och klart kommer med en sådan här deklaration så är det en tydlig och klar politisk viljeinriktning om vad vi vill göra tillsammans i Norden, säger Karen Ellemann som är generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.

Enligt SVT innehåller den nya överenskommelsen många åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten.

— Deklarationen tydliggör att vi måste samarbeta och utveckla vårt samarbete i beredskapsfrågor, säger den kristdemokratiske landsbygdsministern Peter Kullgren.