UTRIKES. Folkets vilja att stoppa bögäktenskap är nu hörsammat av Bermudas politiska ledning som därmed följer Israels beslut i frågan.

Foto: Sydney Poore (CC-BY-4.0).

Bermudas lilla minoritet av homosexuella är de första som får se sina nyvunna rättigheter att ”gifta sig” återkallas. Homosexuella ”par” kommer i stället som tidigare att erbjudas ingå i registrerade partnerskap. Något som retat upp den högljudda hbtq-rörelsen.

Det är Bermudas guvernör John Rankin som nu har skrivit under beslutet. Han gör det efter, som han skriver i ett uttalande, ”noggrant övervägande och i linje med mina konstitutionella skyldigheter”.

Ministern för Bermudas interna frågor Walton Brown säger att detta är att gå den stora majoritet till mötes, vilken röstade emot homosexuella äktenskap i 2016 års folkomröstning i frågan. Trots folkomröstningen entydiga utfall, infördes homoäktenskap i maj 2017. Sedan dess har bara cirka tio ”par” ”gift sig”. Drygt ett halvår senare upphävs alltså den möjligheten för homosexuella.

Förslaget att upphäva samkönsäktenskapslagen röstades igenom i december. Homosexuella som väljer att leva tillsammans kommer dock även i fortsättningen att ha samma juridiska skyldigheter och rättigheter som heterosexuella par.

Även i Israel fattades förra året i högsta domstolen ett enhälligt beslut att inte tillåta samkönade äktenskap. Hbtq-lobbygrupperna har därmed visat sig vara betydligt mer framgångsrika i västvärlden än i Israel.

Källor:
Bermuda repeals gay marriage
Israel rules against gay marriage


  • Publicerad:
    2018-02-08 18:30