KUBA. Efter demokratiska medborgardebatter skrotas regeringens förslag att införa homoäktenskap i Kubas nya konstitution.

Kuba skrotar de lagförändringar som i den nya konstitutionen skulle ha berett vägen för samkönade ”äktenskap”.

Detta är en överraskande vändning i Kubas sexualpolitik. Tidigare har landet, som är den enda kommunistiska enpartistaten i Amerika, gjort positiva uttalanden i homofrågor.

En regeringsrepresentant säger att det dessutom finns ett majoritetsstöd för institutionaliserad homosexualitet i lokala politiska församlingar.

De förändringar som var tänkta att genomföras i lagen skulle ha ”avköna” människor som gifter sig. Istället för att definiera parterna i ett ingående äktenskap som kvinna och man, var förslaget att detta bara skulle omnämnas som ett äktenskap ”mellan två personer”.

Förslaget till den nya konstitutionen kommer inte att omdefiniera parterna som ingår i ett äktenskap, säger Statsrådssekreterare Homera Acosta i statliga medier. Därför utesluts frågan helt ur den konstitutionella reformen.

Demokrati avgjorde
Den oväntade vändningen i frågan rapporteras vara ett utslag av demokratiska processer. Hela utkastet till konstitutionsförändringen presenterades i offentliga möten på arbetsplatser och i bostadsområden där frågorna fick debatteras av allmänheten. Debatterna genomfördes under perioden augusti till november i år. Frågan om homoäktenskap var en av de frågor som mest berörde folket.

På Twitter meddelade Kubas nationalförsamling att ”Artikel 68 var den punkt som folket diskuterade mest i de folkliga remissinstanserna, i 66 procent av mötena (i medborgardebatterna)”.

Enligt nationalförsamlingen ville 158 376 personer av 192 408 inte att homoäktenskap ska tillåtas.

På grund av folkets stora stöd för enbart heterosexuella giftermål, avstår förslagskommittén att föreslå en ändring av konstitutionen till förmån för homoäktenskap; detta för att respektera folkets åsikt, meddelar Kubas nationalförsamling.

Källa:
Cuba decides to scrap same-sex marriage law in new constitution: official


  • Publicerad:
    2018-12-19 08:00