INRIKES Kvinnor som trakasseras sexuellt av ickevita matbud tycks ha blivit ett allt större problem. Företagen som levererar mat måste nu vidta åtgärder för att deras anställda inte ska kunna förfölja kunder.

Sveriges Radio rapporterar att hemleverans av snabbmat har ökat i popularitet de senaste åren. Något som också verkar öka är risken att bli utsatt för sexuella trakasserier från matbuden.

Matbudet Mahmod erbjöd sig betala Vanessa för att ge henne massage, försökte krama henne och erbjöd henne mat, godis och dricka. I SR:s artikel finns ett klipp med ljud från en film Vanessa har filmat, där vi kan höra:

– Nej jag vill inte … jag vill inte ha en kram… nej, lägg av… lägg av

En annan kvinna som kallas Kajsa har trakasserats under lång tid efter att ha beställt hem skräpmat. Hon säger själv till Sveriges Radio:

— När det var som mest intense så kunde han ju skicka till mig till exempel att jag slutar jobbet i dag klockan tolv jag kan komma och hämta dig så kan vi köra en tur. Då släckte jag ner varenda lampa i hela huset och liksom vågade inte titta ut ur fönstret.

Några av de största aktörerna i branschen; Wolt, Uber Eats och Foodora säger att de tar problematiken på stort allvar men de vill samtidigt påpeka hur få fall av trakasserier som förekommer i förhållande till mängden leveranser som blir genomförda.

Sedan flera år tillbaka har Wolt och Uber Eats ett system där buden aldrig får kundernas nummer och således är begränsade till att enbart trakassera sina kunder rent fysiskt. Foodora har så sent som förra veckan implementerat ett liknande system.