GRANSKNING Bilan Osmans berättelse om hur hon blev utsatt för en rasistmisshandel förra året har många stora hål i sig, avslöjar en ny granskning av fallet.

Christian Peterson har i dagarna släppt nya uppgifter i sin uppmärksammade granskning av vänsterextremisten Bilan Osman. Det gäller en så kallad rasistisk misshandel från 2023 som har fått stor medial exponering och där Osman ska vara brottsoffret. Den etikett som har satts på händelsen är ”högerextremt våld”.

Peterson lyfter nu fram omständigheter som pekar mot att händelsen är delvis eller helt igenom påhittad av Osman.

Misshandeln ska enligt Osman ha inträffat den 20 augusti förra året. Men enligt de uppgifter som Peterson presenterar så finns det inget som styrker att misshandeln ens har ägt rum.

I filmen om detta avslöjande visas delar av en sms-konversation från den 20 augusti. Där uppger Osman att hon precis hade blivit misshandlad av en person med psykos, som hade kallat henne ”vänsterhora” och ”babbe”. Hon skriver också att polisen hade bevittnat hur hon blev sparkad i magen.

Gärningsmannen ska enligt Osman ha gripits på plats av polis. Ett problem är att det inte finns någon händelserapport för detta tillfälle, vilket ska upprättas av polis när en person grips. Stockholmspolisens presstjänst bekräftade i telefonsamtal och svar via e-post att ingen misshandel har ägt rum i det område där Osman säger sig ha blivit misshandlad. Varken den 19 eller 20 augusti.

Men det finns faktiskt en polisanmälan för den påstådda misshandeln. Denna är dock inte till Osmans fördel, eftersom den är gjord den 30 september 2023. Detta är inga konstigheter enligt Osman, som i inspelade telefonsamtal förklarar för Peterson hur felet kan ha uppstått. Hennes förklaringar når inte hela vägen fram och gör bara historien mer osannolik.

Från den 30 september finns det heller ingen händelserapport. Utredningen blev nedlagd med motivering att de åtgärder som vidtagits inte har lett till att någon kan misstänkas för brottet och att ytterligare utredning inte bedöms kunna tillföra något.

Osman påstår att det finns en ”uppdaterad version” av förundersökningen där datumet för anmälan ska ha justerats till den 20 augusti. Hon verkar inte tycka att Petersons ifrågasättande av felet är rimligt och beklagar sig över att behöva svara på frågor. Hon menar att hon inte ska behöva hantera att andra fastnar i den ”oviktiga detaljen”.

Osman namnger vidare en nära vän till henne som hon påstår arbetar som polis. Denne ska ha riskerat sin anställning och begått dataintrång för att hjälpa Osman. I alla fall om denna polis inte arbetade med detta ärende. Vad hjälpen skulle syfta till verkar dock oklart. Hon berättar om att han har gjort slagningar på henne i polisens datasystem. Hon ska ha fått information om att det fanns en uppdaterad version av hennes anmälan samt lite stöd i att förstå varför det stod fel datum i anmälan.

Hon berättar att polisen kom hem till henne den 30 september för att hålla ett uppföljande förhör. Hennes polisvän tror att utredaren då har skrivit fel datum på grund av en rörig arbetssituation i det aktuella polisområdet. Hur de lyckas ändra datum i en redan inkommen anmälan i samband med ett nytt förhör förklaras inte och någon uppdaterad anmälan har inte heller kunnat visas upp av Osman. Men inte heller detta verkar vara några konstigheter för henne.

Peterson berättar också om Osmans vän Fivos, som är vänsteraktivist och en person som enligt Osman är vittne till misshandeln. Han ska enligt henne ha varit inne på 7-Eleven vid tidpunkten för misshandeln, men bevittnat den på vägen ut. Vännen ska ha ingripit mot gärningsmannen, samtidigt kan det ha varit fel person han ingrep mot. På grund av sin kriminella bakgrund ville han inte delta i polisutredningen.

Peterson visar dock att Fivos tidigare har vittnat i domstol om en misshandel och därför inte borde avstå i detta fall. I ett inspelat samtal bekräftar Fivos att han känner Osman men på frågan om den påstådda misshandeln vet han inte vad det handlar om.

Bilan säger att en person blev ivägkörd av polisen samma kväll, men att denna person inte var inblandad i händelsen. Samtidigt ska Osman ha berättat för Peterson vem gärningsmannen var. Här ändrar Osman sig och ger en ny förklaring om att hon misstagit sig då hon tyckte att personen liknande någon från den högerextrema miljön.

Andra tveksamma uppgifter från polisanmälan är att Osman uppgav att misshandeln skedde utanför McDonald’s, men i sms är det istället utanför ett 7-Eleven som inte finns.

Peterson har läst de delar av förundersökningen som han har kunnat komma över. Där framgår att ingen har blivit gripen eller anhållen för brottet. Någon misstänkt har heller inte funnits. Osman ska ha lovat Peterson att få se den uppdaterade förundersökningen i sin helhet vid ett personligt möte, som aldrig blev av.

Peterson påpekar att det borde finnas vittnen till misshandeln då denna ska ha ägt rum på en plats där många människor måste ha rört sig vid denna tidpunkt, då det var under Stockholms Kulturvecka. Med alla de presenterade uppgifterna avrundar Peterson med att det inte finns några belägg för att Osman har varit utsatt för någon misshandel den 19 eller 20 augusti.

Nordfront har tagit del av ett inlägg som Osman har gjort på Facebook den 5 oktober 2023 där hon skriver om den påstådda misshandeln. Här trasslar hon till sin berättelse ytterligare. Gärningsmannen ska ha skrikit sina motiv till henne:

...att en text jag skrev för länge sedan om Sydafrika innebär att jag hatar vita. Och att han hatar mig på grund av det.

Vidare står följande i inlägget:

Jag har lärt mig hur mycket jag uppskattar svensk polis. Hur de åkte hem till mig samma kväll, tog ett förhör och kollade att jag mådde bra.

Här var alltså polisen hemma hos Osman för ett förhör samma kväll misshandeln hade skett. Samtidigt uppger hon till Peterson i en samtalsinspelning att polisen gjorde förhöret på platsen för misshandeln.