KOMMENTAR. Flera medier har rapporterat om att Nordiska motståndsrörelsen ansökt om demonstrationstillstånd i Stockholm imorgon. Ändå har Nordfront inte informerat alls om detta. Här ges ett klargörande kring allt.

Vi har tidigare redogjort för en del av proceduren kring förhandlingarna med polisen inför manifestationen i Stockholm förra helgen. Polisen vägrade, trots löften om detta, att ge någon officiell och skriftlig anledning till varför vi inte tilläts att hålla en demonstration genom de centrala delarna av Stockholm som vi från börjat blivit lovade. Polisen angav dock muntligt en anledning för att vi som valbart parti mitt under den mest intensiva perioden av valrörelsen, inte skulle kunna få ett seriöst och rimligt demonstrationstillstånd. Det var att det under dagen den 25 augusti redan fanns flertalet andra tillståndsgivna arrangemang, däribland en demonstration av AFA-anknutna SAC.

För att försöka få till vår demonstration så som vi önskade, erbjöd vi, trots den problematik det hade kunnat innebära för vår del, att ställa in vår demonstration och istället hålla den en vecka senare, den 1 september (alltså imorgon). Polisen lät till en början intresserade av detta förslag, men krävde en formell demonstrationsansökan, något de också fick.

När vi sen begärde besked kring hur det skulle bli för att vi, om demonstrationen den 25 augusti skulle ställas in, skulle hinna meddela alla våra medlemmar och sympatisörer om detta åtminstone ett par dagar innan så lät polisen meddela att de inte hade tid att titta på vår ansökan förrän efter helgen. Alltså efter att den 25 augusti redan hade passerat. Ett uppenbart försök att få oss att ställa in med förhoppning om att vi skulle få det tillstånd vi önskade den 1 september.

Givetvis kunde vi inte acceptera detta och höll därför vår tillståndsgivna aktion den 25 augusti, men underlät oss att gå den väg i skam som polisen hade gett oss och höll istället en rakryggad stillastående manifestation på Kungsholmstorg samtidigt som vi genomförde en annan aktion. En manifestation som för övrigt var mycket lyckad och en båtaktion som stack ut.

Kvar hade vi också vår tillståndsansökan för den 1 september. Vi inom ledningen beslutade att gå vidare med denna trots att vi genomfört en manifestation redan, främst för att syna deras bluff kring orsakerna som de angivit oss muntligt. Jag menar, om det nu inte var frågan om att lägga hinder i vägen för politisk opposition från att synas och höras i enlighet med våra grundlagstadgade rättigheter, och därmed uppenbart valfusk, utan att det faktiskt istället berodde på de andra tillståndsgivna arrangemangen den 25 augusti, då borde det ju inte vara några problem alls att ge oss den marschväg vi önskade nu den 1 september?!

Vi resonerade kring att om vi nu mot förmodan hade fel och faktiskt fått vårt tillstånd genom de centrala delarna och med Mynttorget, alternativt Gustav Adolfs torg som slutdestination, då skulle vi klara av att hålla en fullgod demonstration med bara våra medlemmar på plats, utan att bjuda in allmänheten via Nordfront och annan kommunikation.

Polisens inkopplade jurist i ärendet meddelade att det förelåg hinder för Mynttorget på grund av en annan sammankomst som blivit tillståndsgiven där, men att det för den sträcka vi valt, med avslutning på Gustav Adolfs torg, inte fanns några som helst problem. Helt rimligt borde alltså vårt tillstånd denna väg kunna ges ut.

Så blev inte fallet. Vår demonstrationsväg slogs av och vi erbjöds istället en annan futtig sträcka på mellan 500-600 meter. Efter påtryckning från vår sida erbjöds vi en något bättre marschväg, men fortfarande inte den som vi önskade och borde ha fått med anledning av polisjuristens uttalande och vår grundlagsstadgade rätt.

Anledningen som uppgavs var att ”Gustav Adolfs torg ligger i nära anslutning till den centrala statsledningen med dess departement och fastigheter, där bl.a. ett stort antal skyddspersoner rör sig under den för närvarande pågående valrörelsen.”

Det har aldrig någonsin i Nordiska motståndsrörelsens 21-åriga historia förekommit några angrepp mot departement, fastigheter eller skyddspersoner kopplade till den centrala statsledningen och därför är det helt ologiskt, om man ser till ren fakta och inte till hets, att göra ett sådant antagande att detta skulle ske vid denna tillställning. Det framgår inte av beslutet, men om det istället är motdemonstranterna man är orolig för ska begå dessa våldshandlingar borde staten ändå ge oss vårt tillstånd och sen lägga sina resurser på att hindra dessa motdemonstranter från att lyckas med dessa befarade uppsåt. Åtminstone om de är måna om att följa förordningarna som finns för mötes- och demonstrationsfrihet.

Vi står alltså inför en av följande tre sanningar; antingen lyssnar ”demokratin” Sverige mer på lögner i media och från förrädarpolitiker (om att vi skulle vara terrorister o.s.v.) än vad de ser till fakta, eller vill ”demokratin” Sverige hindra oppositionella demonstrationer som riktar sig mot de ansvariga för den vansinnespolitik som förs, eller har ”demokratin” Sverige totalt dukat under för den extrema vänstern och erkänner öppet att man underkuvar sig dessa. Ingetdera låter särskilt demokratiskt.

Mötes- och demonstrationsfriheten i Sverige står under angrepp. Nordiska motståndsrörelsen kommer överklaga beslutet och i övrigt även fortsättningsvis stå fast vid det vi sa efter demonstrationen i Göteborg 2017, att det inte längre är självklart för oss att ansöka om demonstrationstillstånd utan att vi istället får överväga möjligheterna att utnyttja vår rätt att genomföra demonstrationer utan att söka tillstånd. Om så kommer att ske redan imorgon kan vi låta polisen fundera på.

Slutligen vill jag personligen passa på att tacka alla de som slöt upp på Kungsholmstorg förra lördagen och uppmärksamma på de torgmöten som kommer genomföras i Kungälv och Boden denna helg (läs mer om dessa här). Vidare vill jag uppmana dig som vill protestera mot systemets inskränkningar i våra grundlagsstadgade rättigheter att göra det där det känns som värst; genom att rösta på och stödja Nordiska motståndsrörelsen. Kampen går vidare!


  • Publicerad:
    2018-08-31 18:29