GÖTEBORG. Idag har åklagaren väckt åtal mot tre nationella aktivister som misstänks för inblandning i två sprängningar i Göteborgsområdet. Händelserna rubriceras inte som terrorbrott och uppgifter i förundersökningen visar att dåden inte på något vis var sanktionerade av Nordiska motståndsrörelsen.

Liberala medier och så kallade experter har under året felaktigt kopplat Nordiska motståndsrörelsen till två sprängningar och en odetonerad bomb i Göteborgsområdet. Idag åtalades tre personer som misstänks för inblandning i bombdåden.

De tre åtalade personerna har tidigare varit aktiva medlemmar i Motståndsrörelsen, men samtliga uppger i förhör med polisen att de antingen inte längre är särskilt aktiva i organisationen eller att de är helt inaktiva. En av de åtalade uppger att han inte ens betalade medlemsavgift den senaste tiden och material i förundersökningen visar att han är medveten om att Motståndsrörelsens ledning har en annan syn på politiskt våld än han själv. Det framkommer tydligt i privata chattloggar från Skype där de båda yngre aktivisterna distanserar sig från Motståndsrörelsens ledningen både lokalt och på riksnivå.

Ett av bevisen mot den äldsta mannen som nu åtalas är att han ska ha inhandlat sprängmedel några dagar efter att AFA hängt ut och hotat hans dotter som vid tillfället fortfarande gick på gymnasiet. Åklagarens teori är att detta är kopplat bland annat till bombdådet mot ”Syndikalistiskt forum” i Göteborg, en lokal som används av AFA och numera hänger ut en AFA-flagga på alla sina möten. Att detta är åklagarens teori gör det inte till någon sanning, men många föräldrar kan nog ha förståelse för agerandet om det visar sig att åklagaren har rätt. Mannen själv förnekar dock detta och menar att han skulle använda dynamiten till att spränga bort stubbar på sin tomt där han håller på att bygga ett hus.

Värt att notera är också att utredningen mot de misstänkta hanterats av Säpo som tidigare har anställt AFA-medlemmen Martin Fredriksson för att bekämpa den nationella rörelsen i Sverige. Samtidigt som misstänkta hämndaktioner mot AFA prioriteras och utreds av Säpo visar svenska diplomater öppet stöd för det vänsterextrema terrornätverket som systematiskt ägnar sig åt åsiktsregistrering, förtal, olaga hot, vandalism och mötesstörning.

Åklagaren Mats Ljungqvist väljer i alla fall att inte rubricera brotten som terrordåd i åtalet som lämnades in tidigare idag.

— Vi har […] inte bedömt att det är fråga om terroristbrott. Vi kan till exempel inte se att gärningarna allvarligt har destabiliserat politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer, säger han till GP.

Ljungqvist har tidigare också varit tydlig med att han utreder individer och inte en organisation, något som uppenbarligen har berott på i denna artikel tidigare nämnda fakta som visar på de inträffade händelsernas obefintliga koppling till Motståndsrörelsen.

— Vi kan också se att två av de här personerna har gett uttryck över missnöje mot Nordiska motståndsrörelsen och dess ledning för att de inte vill ta till det våld som är nödvändigt för en revolution, förklarar åklagaren.

Brottsrubriceringen i åtalet är istället allmänfarlig ödeläggelse och försök till samma brott. Två av de misstänkta åtalas även för mordförsök alternativt synnerligen grov misshandel av Lamin Bojang som är den enda person som skadats av en av de två bomberna som detonerade.

En av de yngre männens advokater tror att hans klient kommer att frias då bevisen mot honom anses svaga. Den andre yngre mannen har ett sämre bevisläge då han kopplas till brotten genom DNA.

Samtliga misstänkta nekar till brotten de nu åtalas för, men en av de misstänkta erkänner innehav av ett hemmabyggt skjutvapen och ammunition. Den äldre mannen ska enligt förundersökningen också ha erkänt otillåtet innehav av dynamit.

Nordfront följer utvecklingen och betonar att alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Ett officiellt uttalande om de inträffade kommer göras av Nordiska motståndsrörelsens ledning efter att rättegången är över och dom har fallit i fallet.


  • Publicerad:
    2017-06-09 14:30