GÖTEBORG. Idag kom hovrättens dom mot de tre personer som i tingsrätten fälldes för tre bombdåd i Göteborg. Två av de tre åtalade fick sänkt straff och samtliga friades på åtalspunkten gällande bomben som skadade en städare vid ett asylboende.

Tidigare i år åtalades och fälldes tre män med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen för inblandning i tre bombdåd i Göteborgsområdet. Tingsrätten fastslog att bombdåden inte var sanktionerade av Motståndsrörelsen och det allvarligaste dådet två av de tre personerna dömdes för var en bomb vid ett asylboende i stadsdelen Järnbrott i Frölunda.

Bomben i Järnbrott skadade städaren Lamin Bojang och åklagaren ville i hovrätten därför att två av de åtalade skulle dömas för försök till mord respektive medhjälp till försök till mord.

Idag kom hovrättens dom och där görs en annan bedömning än i tingsrätten. Hovrätten anser att bevisen inte räcker för att fälla männen för bomben som skadade Bojang, varför de inte heller döms för något mordförsök. I ett pressmeddelande förklarar hovrätten följande:

Två av männen (23-åringen och 51-åringen) dömdes av tingsrättens majoritet för bomben som exploderade i Järnbrott (allmänfarlig ödeläggelse respektive medhjälp till detta brott). Beträffande den explosionen dömde tingsrätten även ut ett skadestånd.

Hovrätten gör i huvudsak samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om attentaten mot Syndikalistiskt forum och Lilleby camping, männens medverkan till brotten samt rubriceringen.

Däremot frikänner hovrätten de två åtalade männen för explosionen i Järnbrott; åtalet avsåg även bl.a. försök till mord. Hovrätten anser att bevisningen mot dem inte är tillräcklig. Det medför att hovrätten inte heller dömer ut något skadestånd till den skadade personen.

Hovrätten anser vidare att de två bombdåd som männen fortfarande anses skyldiga till är allvarligare än vad tingsrätten gjorde i sin bedömning. 20-åringen, som bara döms för inblandning i ett bombdåd, får därför sitt straff höjt från 1 år och 6 månader till 1 år och 10 månader.

Däremot får 23-åringen och 51-åringen sina straff sänkta då de nu friats från det allvarligaste fallet som tingsrätten dömde dem för. 23-åringens straff sänks från 8 år och 6 månader till 6 år och 6 månader medan 51-åringens straff nästan halveras från 5 år till 2 år och 6 månader.


  • Publicerad:
    2017-09-22 11:30