OFFICIELLT UTTALANDE. Nordiska motståndsrörelsen gör här ett uttalande om de nya uppgifter som framkommit i samband med utredningen av de attentat i Göteborg.

Idag nåddes vi av beskedet att en tredje person anhållits misstänkt för attentatet mot det till Antifascistisk Aktion tätt sammankopplade Syndikalistiskt forum i Göteborg.

Säkerhetspolisen, SÄPO, utreder även kopplingar till liknande dåd som riktats mot två stycken asylboenden i kommunen, varav det grövsta av dem enligt Nordfronts källa, en anställd med god insyn på Migrationsverket, rimligen inte bör ha någon som helst koppling till någon person som har med vår organisation att göra då bomben kom inifrån asylboendet.

Enligt vår bedömning måste SÄPO också känna till denna information. Att det däremot ligger i SÄPO:s intresse att koppla samman oss med detta dåd, om det så bara skulle vara för genomslagskraften i massmedia utan att det ens leder till åtal, har vi dock full förståelse för. SÄPO har en politisk agenda att försvara detta system – och dess ”värdegrunder” – från alla nationella krafter och det ligger därför i dess intresse att utmåla oppositionen som kriminell. Att arbeta för att förbjuda den nationella oppositionen är bevisligen en metod som de korrupta regimerna i väst inte är främmande för, vilket vi de senaste åren sett i Storbritannien, Grekland, Tyskland och även Finland.

Alldeles oavsett vad utredningen kommer att visa är det så att redan när den första personen anhölls, och utredningen i dåvarande fas enbart inriktade sig på Syndikalistiskt forum, gjorde vi ett uttalande där vi konstaterade att vi inte kan bedöma situationen korrekt förrän all information lagts på bordet:

”Mannen är oskyldig tills motsatsen bevisats. Den information som framkommit, via häktningsframställan och av sparsamma kommentarer från åklagare och advokat, är för knapphändig för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av läget. I nuläget har inga bevis mot mannen presenterats.”

Situationen är, förutom att den innefattar ytterligare två personer samt ytterligare två brottsmisstankar, oförändrad. Det har fortfarande inte framkommit någon information alls gällande den SÄPO-ledda förundersökningen och vi vet inte alls vilka eventuella bevis som finns eller hur stark misstankegraden är mot de anhållna.

Ett annat citat från det första uttalandet vi gjorde var:

”Nordiska motståndsrörelsen ligger inte bakom attentatet mot Syndikalistiskt forum. Nordiska motståndsrörelsen är en politisk kamporganisation och ägnar sig inte åt denna typ av verksamhet. Hade vi ägnat oss åt eller främjat sprängningar av bokcaféer hade det varit omöjligt för oss att fortsätta bedriva laglig politisk verksamhet, vi hade alla suttit bakom lås och bom.”

Detta uttalande kan givetvis även tillämpas på de bägge asylboende som nu också blandats in i utredningen.

Gällande organisationens syn på ”asylbränder”, som ändå får anses som liknande dåd, har Nordiska motståndsrörelsens ledare vid tidigare tillfälle uttalat sig i denna artikel, där det fastslås att det finns betydligt bättre vägar till motstånd mot massinvandringen.

Vi kommer, om de är öppna för allmänheten, att närvara vid eventuella häktesförhandlingar och framtida rättegångar för att bilda oss en egen uppfattning om fallet och kommer givetvis att uttala oss mer ingående när vi vet mer. I nuläget finns det dock inte mycket att gå på och vi uppmanar därför organisationens medlemmar och sympatisörer att undvika spekulationer, men ändå att med hjälp av detta uttalande och det första, bemöta eventuell ryktesspridning från såväl troll som öppna fiender till organisationen och folket.


  • Publicerad:
    2017-02-02 21:31