TYSKLAND. Trots att tyska myndigheter talar om ”temporärt skydd” visar en nyligen genomförd undersökning att endast en av tusen främlingar som fått asyl utvisas.

Chansen att en främling som får tillfälligt uppehållstillstånd i Tyskland inte får stanna permanent är minimal enligt en ny undersökning.

Retoriken hos tyska myndigheter när det gäller att försvara den massiva främlingsinvasion som drabbat landet den senaste tiden har gjort gällande att främlingar ska få ”temporärt skydd” för att sedan återvända när det blivit fred i deras hemländer.

Trots detta visar nu en undersökning som gjorts av den tyska tidningen Die Welt att i princip samtliga främlingar som givits asyl i Tyskland får stanna permanent, vilket även innefattar de som fått tillfälligt uppehållstillstånd.

Endast en av tusen tvingas återvända till sina hemländer efter att skyddsbehovet upphört eller den maximala asyltiden på tre år som förordas av Genèvekonventionerna har gått.

Källa:
Germany: 99.9% of Invaders Will Stay


  • Publicerad:
    2017-02-05 20:00