TERROR. Enligt Europols nya terrorismrapport ökar det vänsterextrema våldet i Europa, med över dubbelt så många dåd under 2016 jämfört med året innan. Samtidigt är det fortfarande muslimska dåd som skördar flest offer.

”Det är vi som bestämmer” – den vänsterextrema terrorn, som har kopplingar högt upp inom den politiska och mediala makten, har ökat markant i Europa enligt ny rapport från Europol. Skärmdump från aftonbladet.se.

I svensk media beskriver man ofta ett Europa där en ”högerextrem terror” är på frammarsch, en terror som det dessutom blundas för till förmån för den inte lika ”allvarliga” muslimska terrorismen, som enligt exempelvis Londons muslimska borgmästare Sadiq Khan är ”en del av livet i en storstad”.

Vänsterextrem terror talas det överhuvudtaget inte om i svensk media. Nordfronts avslöjande om att Sveriges ambassadör i Berlin Per Thöresson öppet visar sympatier för våldsnätverket AFA har endast lyfts av alternativ media, som utan framgång har försökt få representanter för regeringen att ta avstånd från vänsterextrem terror.

Ambassadör Per Thöressons och hans dotter Lisa. Skärmdump från Facebook. Klicka för större bild.

En rapport från Europol över 2016 års terrordåd i Europa visar dock upp en helt annan bild, där vänsterextrema terrordåd ute i Europa är på stark frammarsch. Under 2016 skedde 27 misslyckade, avslöjade eller genomförda terrordåd av vänsterextrema grupper i Italien, Grekland och Spanien. Detta är mer än en fördubbling från 2015 då det skedde 13 attacker från vänsterextremister.

Inom EU arresterades under fjolåret också 31 personer kopplade till vänsterextrem och anarkistisk terrorism, de flesta i Spanien.

Utvecklingen kring dåd och gripanden kopplade till vänsterextrem terrorism i Europa mellan 2012 och 2016. Skärmdump från Europols rapport. Klicka för större bild.

Samtidigt skriver Europol att det framförallt är grupper kollade till anarkism och närbesläktade ideologier som är mest benägna att begå terrordåd idag, medan marxist-leninister mer har börjat koncentrera sig på propagandaspridning. Vänsterextrema och anarkistiska grupper är också väldigt aktiva på universitet, där de rekryterar medlemmar och finansiärer.

Rapporten pekar också på att de vänsterextrema dåden har en ”osofistikerad karaktär” med hemmagjorda bomber tillverkade av exempelvis bensin och krut.

Muslimsk terror skördar flest offer
Det är dock dåd kopplade till så kallad islamism som har skördat överlägset flest offer i Europa under 2016. Faktum är att om man skulle räkna bort terrordåd med muslimska förtecken så skulle antalet offer för terrorism i Europa under förra året vara sju döda och fem skadade – nu landar siffran istället på 142 döda och 379 skadade, där muslimer alltså dödade 135 och skadade 374.

Terrordåd som planeras av terrorgrupper i Irak och Syrien skördade överlägset flest offer i Europa under 2016.

Det är framförallt grupper som Islamiska staten (IS) och al-Qaida som planerar eller inspirerad dåd från Syrien och Irak, grupper som har beväpnats och satts i rörelse med tanke på USA och Israels sionistiska Mellanösternpolitik.

Sedan IS utropade sitt kalifat 2014 gav dem besked till världens muslimer att det var en plikt att ansluta sig. Den enda acceptabla ursäkten att stå utanför var för att kunna begå terrordåd utanför kalifatets gränser. Sedan dess har massinvandringen från framförallt muslimska länder till Europa ökat lavinartat och IS har öppet deklarerat att de har låtit terrorister med uppdrag smugglas in i Europa med hjälp av de så kallade flyktingströmmarna –  terrorister som sedan har lyckats begå terrordåd som dödat och skadat ett stort antal européer.

Separatister fortfarande aktiva
Olika separatistgrupper stod dock för flest antal dåd under 2016 med 99 avslöjade, misslyckade och genomförda terrorattacker, varav 76 i Storbritannien med kopplingar till nordirländska republikaner.

Nordirländska republikaner står för lejonparten terrordåd med separatistiska förtecken i Europa.

Det är en ökning från motsvarande 65 dåd under 2015, även om minskningen från 2012 är markant – då stod nämligen separatister för 167 misslyckade, avslöjade och genomförda terrordåd.

Inga offer för ”högerextrema” terrordåd
Under 2016 rapporterade Nederländerna in en misslyckat terrorattack kopplat till så kallade högerextremism, när en grupp försökte elda ner en moské full med människor. Elden upptäcktes dock snabbt och kunde släckas vilket gjorde att ingen kom till skada.

Detta är en dramatiskt minskning från 2015 då motsvarande nio fall av misslyckade, avslöjade och genomförda ”högerextrema” terrordåd rapporterades från Frankrike, Grekland, Polen, Tyskland och Nederländerna.

I rapporten står det också:

Precis som under tidigare år har en majoritet av EU:s medlemsländer ingen indikation på att terroristiska metoder eller taktiker har anammats av deras högerextrema miljöer och anser hotet från deras (våldsbejakande) högerextrema miljöer vara lågt.

Europol menar dock att det förekommer enskilda incidenter med bland annat konfrontationer med meningsmotståndare eller rasfrämlingar – dessa lever dock inte upp till definitionen av terrordåd och utförs i regel av enskilda individer eller löst sammansatta mindre nätverk utan koppling till mer etablerade grupper.

Man menar också att den ökande massinvandringen och de vålds- och sexualbrott som följt i dess spår ökar risken för våldsamma konfrontationer kopplat till så kallad högerextremism. Som exempel tar man upp massexövergreppen under nyårsnatten i Köln, vilket resulterade i många attacker mot rasfrämlingar i Tyskland under den första delen av 2016.

Europol noterar i rapporten en korrelation mellan rasfrämlingars attacker mot europeiska kvinnor och våldsamma konfrontationer från så kallade högerextremister. Bild från en övervakningskamera i Gamla stan där en rasfrämling gick till oprovocerad attack på en svensk småbarnsmamma.

I svensk regimmedia talas det alltså dock fortfarande om att det ”högerextrema” våldet är på frammarsch och samtidigt pekas framförallt Nordiska motståndsrörelsen ut som en terroristgrupp. Detta motiveras i regel med brott som inte uppfyller definitionen av ”terrorism” och som begåtts av personer som tidigare varit medlemmar eller som helt saknar koppling till organisationen, alternativt brottsmisstankar som inte ens har blivit bekräftade.

I Finland har myndigheterna inlett en förbudsprocess mot Motståndsrörelsen, mycket tack vare en ung narkomans död som media tillskriver organisationen – trots att en finsk domstol har bevisat att personen i fråga inte dog tack vare konfrontationen med en av Motståndsrörelsens aktivister.

I Norge har polisen förbjudet Motståndsrörelsens kommande tillståndsgivna demonstration mot homolobbyn i Fredrikstad, med motiveringen att man inte tror sig klara av våldsamheter från vänsterextremister. Strax efteråt valde man också att ge samma vänsterextremister tillåtelse att ha en dekadent ”folkfest” på samma plats.

Man kan dock fråga sig hur länge till den nordiska lögnpressen kan fortsätta med sin falska skildring av ”terrorismen”, med tanke på att även den globalistiska supermakten EU:s egen polismakt svart på vitt kan presentera vilka som står för terrordåden i Europa.

Källor:
European Union – Terrorism situation and trend report 2017
2017 EU TERRORISM REPORT: 142 FAILED, FOILED AND COMPLETED ATTACKS, 1002 ARRESTS AND 142 VICTIMS DIED
Sadiq Khan: London mayor says being prepared for terror attacks ’part and parcel’ of living in a major city


  • Publicerad:
    2017-06-20 17:36