HELSINGBORG. När det handlar om att bygga nya ockupationsbaser för rasfrämlinger behöver ingen hänsyn tas till regler och processer. Helsingborgshem har mottagit flera överklaganden för sina modulhus som ska byggas i bland annat Mariastaden men som företaget struntar i och fortsätter sitt arbete med att byta ut det svenska folket.

Företaget Helsingborgshem har fått uppdraget att ta fram nya bostäder för de nyanlända rasfrämlingarna. Bostäderna som är i form av modulhus ska byggas i Brohult, Laröd och i Mariastaden. I dagarna har markarbetet satt igång och man har till årsskiftet på sig att ställa i ordning bostäderna.

— Vi har ett uppdrag att hjälpa staden få fram bostäder åt nyanlända före årsskiftet. Eftersom det är bråttom behöver vi köra på så länge vi inte hör något annat, säger Mikaela Åberg som är chef för bosocial utveckling hos Helsingborgshem.

De 28 bostäderna som har ett tidsbegränsat bygglov på fem år är beviljade av stadsbyggnadsnämnden. Men både de nio lägenheterna i Laröd och de tio i Brohult är överklagade och ligger hos länsstyrelsen i väntan på överprövning. För bostäderna på Uppåkragatan i Mariastaden har ännu inga överklaganden kommit in, men det finns fortfarande tid kvar.

Trots alla överklaganden så väljer Helsingborgshem att strunta i dem och forcera byggnationerna av de nya ockupationsbaserna.

— Vår förhoppning är ju att det här ska gå igenom. Men skulle det visa sig att vi får backning så får vi avbryta, återställa och leta upp annan mark, säger Mikaela Åberg.

— Det skulle kosta ungefär en miljon kronor att återställa marken och flytta modulerna, säger Patrik Tano som är projekledare hos Helsingborgshem.

Bostäderna ska vara klara i olika etapper, vecka 47, 50 och 52. Kostnaden för markarbetet och inköpet av modulhusen ligger idag på drygt 60 miljoner kronor. Men skattebetalare i Helsingborg kan ”pusta ut”, pengarna kommer från statliga medel.

— Men Helsingborgshem bygger på uppdrag av staden som i sin tur får statliga medel till det här, säger Mikaela Åberg.

Att bryta mot regler och processer verkar inte vara något som bekymrar den svenska asylindustrin. Den erhåller i någon form alltid undantagstillstånd för genomförandet av folkutbytet. Om vi någon gång mer i framtiden får se samma energi och engagemang då det gäller etniska svenskar återstår att se.

Källa:
Nu byggs bostadsmodulerna för nyanlända – trots överklaganden


  • Publicerad:
    2016-10-08 14:05