RECENSION. Ludwig recenserar här boken ”Breaking the Spell — The Holocaust: Myth & Reality” av Nicholas Kollerstrom.

breaking the spell Nicholas Kollerstrom

Nicholas Kollerstrom.

To break the spell betyder att bryta förtrollningen, och vad är nu denna förtrollning? Vi vet alla att vi blir matade med lögner – i media, av politiska företrädare, i skolan – och många tycks nästan rycka på axlarna åt det, eftersom de tror att det går över, att sanningen ändå kommer fram efter ett tag, och när det sker så behöver man bara pudla lite.

Men det finns en avsiktligt fabricerad och välfinansierad lögn som är större än alla andra lögner, ja den är så stor att den utgör mänsklighetens absolut största lögn, så vittomfattande, så omnipotent att den har lagt grunden till en stor del av det västerländska samhällets ideologiska bas inom politik, kultur, historia och samhällsvetenskap. Att avslöja den är så farligt att det är förbjudet att ens undersöka eller ifrågasätta lögnen. Den har blivit en sakral helig dogm, och att ens ifrågasätta den vetenskapligt är både kätteri och hädelse. Människor blir därför som förtrollade i sin rädsla inför den, och det är förenat med livsfara att försöka bryta förtrollningen och hamna bland kättare och hädare – det skulle dra etablissemangets obarmhärtiga vrede över kättaren.

Det snabbaste sättet att bli utslängd från ett brittiskt universitet efter mer än ett decenniums vetenskapshistorisk forskning är att säga att man tänker studera kemiska bevis för hur produkten Zyklon B användes under andra världskriget, med en diskussion om hur avlusningsteknik användes i de tyska arbetslägren. Det betraktas helt enkelt som ett helt förbjudet område att beträda! Avsked och total isolering! Förtrollningen får under inga omständigheter brytas, vare sig med kemi eller fysik!

Den här boken handlar i huvudsak om något mycket väsentligt i historien, och som faktiskt aldrig hände, trots att vår nutidshistoria till mycket stor del bygger på, och förutsätter, illusionen att det hände.

Filosofie doktor Nicholas Kollerstrom har studerat i Cambridge och i London, och under 15 år innehade han en tjänst vid University College London, Department of Science and Technology Studies. Hans inriktning var vetenskapshistoria, framförallt att använda naturvetenskap för att avgöra eller belysa historiska skeenden. I april 2008 blev han avstängd från sin tjänst med en dags varsel på grund av att han planerade att använda sin vetenskapliga bildning till att studera händelser i och kring den så kallade ”Förintelsen”, och eftersom vetenskapligt arbete bygger på att ifrågasätta en hypotes, en teori eller ett påstående, så innebar det ett ifrågasättande av den rådande beskrivningen av hur insektsmedlet Zyklon B användes under andra världskriget.

Som en filosof fick dr Kollerstrom handgripligen uppleva skillnaden mellan verklighet och illusion. Han säger sig själv inte veta mycket om politik, läser inte dagstidningar, utan intresserar sig mest för vetenskap och historia, och mest av allt dess kombination: vetenskapshistoria, att använda vetenskap för att avgöra historiska skeenden, vilket även passar en gammal lärare i matematik. Han fick ett bryskt uppvaknande till vad politiskt inkorrekt innebär när han plötsligt blev överöst av begrepp såsom nazist, antisemit och förintelseförnekare.

Jag vill starkt rekommendera denna utomordentliga bok i ämnet! Den bör faktiskt passa alla! Här tas inga partipolitiska ställningstaganden, inga politiska ismer förfäktas, utan dr Kollerstrom är tydlig med att fokusera på den vetenskapliga analysen, och av den anledningen är han tydlig med att arbetet i denna bok inte kan stödja eller rekommendera ståndpunkter som är ”pro-nazi” eftersom boken aspirerar på vetenskaplig revisionism vilken är universell för alla människor och politiska inriktningar och därför icke kan ”nazifieras”.

Den passar lika bra för de som fortfarande tillhör de förintelsetroende, men som faktiskt vill veta om det som skolan lärt dem verkligen är sant eller hur den vetenskapliga situationen ser ut, men den passar även för de som redan anser sig veta det mesta och redan har förstått att förintelseberättelsen är falsk och baserad på dels rena lögner, dels ”vittnesmål” som tvingats fram genom grov tortyr med åtföljande avrättning. För dig som redan tycker dig veta allt, men gärna vill ha råd och tips på hur man informerar om verkligheten, så finns ett helt delkapitel med råd: Advice for spellbreakers.

Alla recensioner med självaktning brukar i alla fall ha något att kritisera. Jag har inte så mycket att kritisera denna bok för, men det finns några ställen där han gör referenser till ”9/11” (elfte septemberattacken 2001), och det tycker jag känns rätt onödigt, eftersom fokus bör vara vad som hände i arbetslägren i Tyskland, inte eventuella andra händelser som innehåller stora och kontroversiella oegentligheter. De som känner till en hel del om ”9/11” reagerar kanske inte, men de som inte känner till oegentligheterna där, med stark inblandning av underrättelsetjänster etcetera, blir nog bara allmänt frågande inför den till synes ovidkommande referensen. Men det är ändå inget som förtar det viktiga i boken.

Språket är trevligt och flyter på bra – det är alltså inte alls någon tung tegelsten som man måste kämpa med. I de flesta böcker jag läst, så läser jag bara undantagsvis fotnoterna, men den här boken är nog den enda där jag läst varendaste fotnot, för de är lika intressanta som huvudtexten! Och många är det! Språket är brittisk engelska, och med inte så lite av eleganta, bitska och ofta lite sarkastiska formuleringar. För den som inte har engelska som modersmål så kan det väl bli en del obekanta ord, men själva meningsbyggnaden är lätt och rak, d.v.s. inte tillkrånglad med myriader av bisatser som man annars kan bli drabbad av i litteratur av vetenskaplig karaktär.

Något som är unikt nytt i denna bok, jämfört med andra verk, är att Kollerstrom har studerat den brittiska underrättelsetjänstens topphemliga dokument som dekrypterades i Bletchley Park och släpptes fria i slutet av 90-talet. Dessutom har han utgått från Röda Korsets databas om de tyska arbetslägren, en databas som inte blivit publikt tillgänglig förrän 2013. Röda Korset gjorde många rutinbesök under kriget, bland annat i Auschwitz, för att kontrollera hygienstandarden och fastställa dödstal. I deras rapporter finns inte ens spår av något som ens antydde ihjälgasning av människor!

Inte förrän 1983 blev det öppet känt att en drogad Rudolf Höss torterats oupphörligt i tre dagar och tre nätter till att skriva under en lång 8-sidig ”bekännelse”: en saga om hur massmord utfördes i industriell skala i gigantiska gaskamrar; en detaljerad beskrivning som visar sig vara fysikaliskt helt omöjlig, d.v.s. det är inte ens teoretiskt möjligt att berättelsen ens skulle kunna vara i närheten av något slags sanning! Med falskt löfte om att inte bli avrättad berättade Höss under krigstribunalen en motsvarande historia som helt stred mot naturlagarna. Det är verkligen en tribut till brittisk tortyrteknik!

Att folk trodde på denna teoretiskt omöjliga berättelse är i sig häpnadsväckande, men när man så småningom får reda på hur berättelsen torterades fram så framstår det som helt bisarrt att det fortfarande finns människor som tror på den! Den borde placeras på museum i en glasmonter betitlad: ”Ett tortyroffers bekännelse”.

Det är tämligen sannolikt att Höss själv under krigstribunalen avsiktligt serverade de allierade en beskrivning som han visste var teoretiskt omöjlig, i tron att de efterkommande omöjligen skulle kunna tro honom. Tyvärr hade han fel: makten hade ju skapat och serverat lögnerna, varvid de fogliga inom media och rättsväsende utvecklade dem till vår tids religion som icke får ifrågasättas.

Fred Leuchter var den första att bringa vetenskapligt ljus till historiska fakta om ”Förintelsen” genom analyser av ferrocyanid från fragment han olovligen tagit från väggarna i Auschwitz, Birkenau och Majdanek i Polen, både avlusningskamrarna och de byggnader som påstås ha använts för massmord av människor. Detta inspirerade den unge kemisten och forskaren Germar Rudolf från Max Planck-institutet att göra förnyade och än mer djupgående analyser 1991, men det var inte förrän 2003 som hans rapport blev tillgänglig på engelska. Det gör den här boken extra intressant genom att den är baserad på ett så modernt och omfångsrikt material som ingen annan bok gjort hittills.

Makteliten såg tyvärr till att den briljante Germar Rudolf först sparkades från Max Planck-institutet (motiverat med att han hade använt ett brevhuvud från Max Planck-institutet när han beställde en analys), och han blev sedan förd till rättegång i handfängsel 2007 för brott mot vad som i praktiken är tankelagar. Därefter fängslades han i fyra år!

Under rättegången hänvisade Germar Rudolf till vetenskapsfilosofen Karl Popper (som faktiskt är av judisk börd, men han delade inte den judiska religionen). Han läste högt ur Karl Poppers banbrytande skrift om den vetenskapliga metoden som bygger på att varje vetenskaplig hypotes måste vara i princip falsifierbar. Att ifrågasätta och tvivla tillhör vetenskapens fundamenta! Att falsifiera påståenden (d.v.s. en mätning eller analys som bevisar att ett påstående måste vara fel) är det verktyg med vilket felaktiga teorier rensas bort från vår vetenskapliga kunskapsvärld.

Ingen etablerad vetenskaplig eller vetenskapshistorisk tidskrift tillåts eller har någonsin tillåtits att diskutera eller publicera artiklar gällande detta ämne i den engelskspråkiga världen! Med tanke på att det i många länder är förbjudet att ifrågasätta den rådande beskrivningen av ”Förintelsen” så följer därav att lagen i grunden är anti-vetenskaplig, d.v.s. en direkt fiende till vetenskapen! Vetenskap kan helt enkelt inte existera där tvivel är ett brott!

Eftersom alla beskrivningar av hur Zyklon B skulle ha använts för att ta död på människor strider mot naturlagarna så är dessa påståenden för alltid falsifierade! Punkt slut! Det finns en otrolig uppsjö av påhittade och minst sagt extrema fantasier utan spår av verklighetsförankring och vars målande morbida sagor strider mot fysikaliska naturlagar – dessa fantasier har ingen som helst plats i en upplyst värld!

I kontrast mot dessa helt påhittade påståenden finns det däremot utförliga beskrivningar om hur Zyklon B användes i små kamrar för avlusning av bland annat kläder där de dödliga tyfusbärande lössen kunde finnas. Bland annat var man tvungen att värma upp granulaten med vätecyanid till ca 35°C för att vätskan (vätecyanid) ens skulle kunna förgasas, och tyska företag hade utförliga beskrivningar av dessa anordningar, och det fanns utförliga säkerhetsanvisningar för att personalen inte skulle kunna påverkas av rester av denna vätecyanid. Det stora tyfusutbrottet 1942 fick Heinrich Himmler att ge en order om att ”reducera dödsfrekvensen i koncentrationslägren oavsett kostnad”, och när de började bekämpa tyfus med dessa avlusningskammare så sjönk dödligheten radikalt i arbetslägren.

Hela systemet med ”Förintelseberättelsen” har kommit att bli en religion som till stora delar har ersatt tidigare statsreligioner med alla dess komponenter av mirakel (ovetenskapliga icke-påvisbara eller ens verifierbara händelser som helt strider mot naturlagarna), överlevande helgon, och djävulen Adolf Hitler själv, hädelse, heliga platser och monument, och Sankte Pär eller den nye Påven i form av Elie Wiesel, och en inkvisition i form av media som domare.

”Förintelsen” övertrumfar Jesu lidande och offer med råge och ställer därmed kristendomen i skuggan. Att judar dödade Jesus blir då givetvis underordnat att kristna sägs ha mördat judar, och detta är inte ens öppet för någon som helst vetenskaplig analys! Elie Wiesel deklarerade också 1981 att ”Kristendomen dog i Auschwitz”.

Alla vet att religionen ligger utanför vetenskapen, och det har gjort att man inte ens accepterar den vetenskapliga metoden i en diskussion eller rättegång om ”Förintelsen”! Ett slags moment 22. Det har gett dem det ultimata moraliska ramverket för att utöva förtryck! Och som med alla religioner så används den som ett redskap för att bedriva krig. Ända sedan Nürnbergrättegångarna så behöver man aldrig ifrågasätta det moraliska i att Storbritannien attackerade Tyskland två gånger inom loppet av några decennier.

Dessa mer politiska spörsmål, ehuru del av bokens innehåll, går dock utöver strikt naturvetenskapliga analyser, men stämmer väl  överens med teorin om hur makt skapas och utövas.

Med tanke på att den judiska världskongressen redan 1933 officiellt förklarade krig mot Tyskland, så är det signifikativt att Vladimir Jabotinsky (ledare av en judisk terroristgrupp) deklarerade 1934 att ”våra judiska intressen kräver den fullständiga destruktionen av Tyskland”, och att David Brown (ordförande för United Jewish Campaign) deklarerade 1934 att ”vi judar kommer att dra in Tyskland i ett krig mot dem”.

Att ”Förintelsen” har en sådan central roll hos judar tydliggörs även av den ortodoxa juden och filosofen Yeshayahu Leibowitz som säger: ”Den judiska religionen dog för 200 år sedan. Nu finns det ingenting som förenar judarna världen över förutom Förintelsen”.

Köp boken. Futtiga 244 kronor på Bokus, 226 kronor på Adlibris, 269 kronor på Logik Förlag, som häftad bok på 256 sidor med det trevliga formatet 230 x 153 x 13 mm. Den har en utmärkt typografi, och i en sådan här riktig bok kan man enkelt anteckna, stryka under, sätta bokmärken, låta vänner bläddra i den, och den kräver inga batterier, och den fungerar i fullt solsken. Varför inte köpa två exemplar!? Ett åt dig själv, och ett att låna ut till de som fortfarande lever i förtrollningen eller som inte vågar häda offentligt.

Om ”Förintelsen” är ett resultat av propaganda, så är studien av den inte bara en fråga för vetenskapsmän och historiker, utan en korrekt bedömning av den utgör ett nödvändigt fundament för att kunna ta mänskligheten framåt, och ta oss ur denna orwellska mardröm som denna sinistra statsreligion har tvingat på oss och berövat oss vår intellektuella frihet och integritet. Vad vi har bevittnat är en våldsam kollision mellan ett vetenskapligt förhållningssätt och religion med dess åtföljande arsenal av repression för hädelse. Om religionen här vinner över vetenskapen så finns inte mycket hopp om någon ljus framtid – då härskar endast mörkret! Men om vetenskapen vinner så har denna 70-åriga morbida förtrollning äntligen kommit till sitt slut!

Det finns de som menar att vi bör lämna ”Förintelsen” och gå vidare därför att man annars riskerar att fastna i tekniska spörsmål, men jag menar att det är alldeles nödvändigt att bryta förtrollningen då det aldrig någonsin kommer att gå att krångla sig runt den – världen kan helt enkelt inte ta sig vidare utan att vi har fått klart för oss vad som egentligen hände där i Tyskland, där ”Förintelsen” sägs ha ägt rum! Varje geopolitisk ståndpunkt och varje diskussion om etnisk gruppering vilar idag helt och hållet på den etablerade föreställningen om ”Förintelsen”, och varje kritisk fråga om EU, dess ”fredsprojekt”, eller Winston Churchill, eller nationers vara eller icke vara, avfärdas alltid reflexmässigt med ”Förintelsen” som trolldom, och därmed anses frågan avgjord och för alltid avpolletterad från vidare diskussion! Frågor relaterade till Israel kommer aldrig ens att kunna diskuteras seriöst utan att förtrollningen först måste brytas. Vi måste helt enkelt bryta förtrollningen! Det finns inga framtidsalternativ utan att vi tar oss an den uppgiften så att framtida politiska system och framtida fredsprojekt står på en solid grund och inte på en förtrollande grund av lögner och sinister kvicksand!

/Ludwig


  • Publicerad:
    2015-11-12 16:55