INRIKES. Den avskydde myndighetschefen Dan Eliasson förpassas till den så kallade Elefantkyrkogården och får behålla sin titel och höga lön.

Regeringen har utsett Camilla Asp till överdirektör och vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tills nu har hon varit avdelningschef på MSB.

— Det förtroende som MSB har hos allmänheten kan ha fått sig en törn, därför är det viktigt att vi jobbar vidare med de viktiga uppdrag som vi har, säger Camilla Asp vid en pressträff där hon presenterades, vilket TT rapporterar.

Asp anser att det var ohållbart att låta Dan Eliasson sitta kvar som generaldirektör. Detta sedan Eliasson blivit påkommen med att företa enligt honom själv en ”nödvändig” nöjesresa till Las Palmas, där han enligt rapporter ägnade sig åt bögsexfest, trots att han sagt åt Sveriges befolkning att endast företa sig nödvändiga resor under coronapandemin.

Vid hemkomsten fick han hjälp att smyga ut via flygplatsen Arlandas baksida till en väntande bil.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) fick också nog av Dan Eliasson.

— Den bedömningen gör även Mikael Damberg, säger Camilla Asp.

— MSB är en stor myndighet och medarbetarna kan ha reagerat olika. En del är besvikna, en del ledsna. Därför är en av mina första prioriteringar att skapa arbetsro och lugn inom myndigheten, säger hon.

Camilla Asp säger att hon inte har gjort några utlandsresor under pandemin, men att hon pendlar mellan Stockholm och Karlstad.

— Det har jag informerat regeringen om. Jag har övergått från att åka tåg till att åka bil, säger hon.

Tidigare har Camilla Asp arbetat inom Regeringskansliet, på Svenska kraftnät och på Skolverket.

Hon tillträder sin tjänst med omedelbar verkan.

För Dan Eliasson väntar nu en tjänst vid regeringskansliet, i sällskap med tidigare petade myndighetschefer, i det som i nedsättande termer beskrivs som Elefantkyrkogården, skriver TT. Eliasson, som har en tidsbestämd anställning till slutet av 2022, får behålla sin titel och sin månadslön på drygt 160 000 kronor, men är inte längre myndighetschef.


  • Publicerad:
    2021-01-07 13:25