Dagens datum 31 maj:  Clemens Clotz, en av Tredje rikets främsta arkitekter, ritade bland annat tre nationalsocialistiska ordensborgar och KdF:s semesteranläggning på Rügen – en av få byggnader som säga synas med satellitbilder tagna från rymden.

Ordensburg_Vogelsang_Clemens_Klotz

Clemens Klotz föddes den 31 maj 1886 i Köln. Hans karriär inom arkitektur inleddes efter grundskolan då han kom att få anställning på en studio i Köln. Senare arbetade han vid den välkända arkitektstudion Lossow & Kühne i Dresden. 1908 vann han pris för två stora herrgårdskomplex i nygotisk stil och 1910 öppnade han studio i Köln tillsammans med en annan arkitekt. Klotz arbetade främst med bostadsprojekt, såväl villor som lägenheter, men ritade också kontor och kommersiella byggnader. När Klotz kom tillbaka från första världskriget öppnade han en helt egen studio i sin hemstad.

I början av 1930-talet anslöt sig Klotz till NSDAP. Han hade kommit i kontakt med Robert Ley, chef för Deutsche Arbeitsfront (DAF), och fått i uppdrag att utforma skolningsbyggnader för framtida ledare. Det var Clemens Klotz som utformade ordensborgarna Krössinsee, Chiemsee samt – den mest kända av dem all – Vogelsang. Hitler hade 1933 gett Ley det övergripande ansvaret att uppföra NS-Ordensburgen och Ley gav det arkitektoniska ansvaret till Klotz.

Ordensburg Vogelsang.

Ordensburg Vogelsang.

Det byggdes mycket och stort. Ordensburg Vogelsang innefattade exempelvis själva slottet, en Thingsplatz för särskilda tillfällen, ett stort bibliotek kallat Kunskapens hus (Haus des Wissens), ett hotell för fritidsorganisationen Kraft durch Freude med 2 000 bäddar, allehanda gemenskapslokaler samt de största sportfaciliteterna i Europa med tillhörande tribun, gymnastikhall, utomhusanläggning, simhall och andra anläggningar för fysisk träning. Ordensborgen pryddes av konstskulpturer, mest känd av dem ”Fackelträger” (fackelbäraren), av Willy Meller. Det tog 1 500 KdF-arbetare att sammanställa Ordensburg Vogelsang på två år.

Burg_Vogelsang

vogelsang1

Men Clemens Klotzs mest kända verk skulle bli Kraft durch Freudes semesteranläggning Prora på ön Rügen vid Östersjön. Anläggningen vann första pris (Grand Prix ) på världsutställningen i Paris och var så kolossal att den är en av få byggnadsanläggningar som syns med satellitbilder från rymden.

Kraft durch Freude (Kraft genom glädje) hade sedan 1934 arrangerat semesterresor och vandringar för tyskar till landets alla hörn – vid havet och i bergen – i syfte att tyskar skulle träffa folkkamrater från andra orter och se andra delar av Tyskland. Detta var också ett av syftena med Volkswagen, eller KdF-Wagen som den egentligen hette. Andra saker man anordnade var gemensam idrott för företagsledare, kontorister, arbetare m.m. så att dessa skulle lära känna och uppskatta varandra som likar.

prora3

Kolossen Prora.

Tyskland hade under 1930-talet genomsnittligt fler semesterberättigade än i andra länder och de tyska arbetarna hade också längre avlönad semester än andra arbetare i Europa. Semesteranläggningen Prora, vid Tysklands största ö Rügen, var ett projekt som ytterligare skulle stärka folkgemenskapen och ge arbetarna möjlighet till rekreation.

Arbetet inleddes med att Albert Speer utlyste en tävling för elva välkända arkitekter att ta fram en lämplig design för anläggningen. Utifrån dessa valde Hitler själv ritningen som tillhörde Clemens Klotz.

Klotz ritade en gigantisk anläggning av  sexvåningshus, som sträckte sig 4,5 kilometer längs Proras sandstrand. Till stranden var det 150 meter och varje rum skulle ha havsutsikt, varför man byggde långt utsträckta huskroppar. I mitten av anläggningen planerade man att bygga en festsal och gigantiska lokaler för bland annat konserter.

Klicka för större bild.

Klicka för större bild.

Nästan 10 000 arbetare arbetade med anläggningen och Prora blev en av de första anläggningarna för massturism. Vid krigsutbrottet avbröts bygget och anläggningen användes istället till lasarett och skyddsrum.

Målning av Prora.

Målning av Prora.

I slutet av kriget upphöjdes Clemens Klotz av Hitler till Gottbegnadeten, vilket innebar att han tillhörde kretsen av gudabenådade konstnärer som var särskilt viktiga för tysk kultur. Clemens Klotz hann på grund av krigsutbrottet och Tysklands nederlag inte avsluta alla projekt, vilka förutom ej färdigbyggda ordensborgar och Prora även innefattade den kompletta ombyggnaden av Köln. Efter kriget fortsatte Klotz arbeta som arkitekt, om än i mer blygsam skala, medan Östtyskland profiterade på hans semesteranläggning i Prora. Clemens Klotz avled år 1969.

Nordfronts historieredaktion kommer vid senare tillfällen att skriva mer utförligt om de olika ordensborgarna och semesteranläggningen i Prora.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-05-31.


  • Publicerad:
    2016-05-31 05:45