UTRIKES. Forskare i Storbritannien och USA hyser stora förhoppningar om att hundar ska kunna läras lukta sig till coronasmitta – innan den smittade har symptom. Tidigare forskning talar starkt för att det ska vara möjligt.

I Storbritannien samarbetar forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) med forskare vid Durham University och frivilligorganisationen Medical Detection Dogs i ett forskningsprojekt om hunddetektion av coronaviruset.

Bakgrunden är att hundar redan har bevisats ha förmåga att identifiera bland annat människors blodsockernivå samt att upptäcka vissa cancerformer, malaria och parkinsons sjukdom.

Diabetiker använder vidare redan hundar för att identifiera när deras blodsockernivåer är farligt höga eller låga. Hundarna tränas i att avläsa nyanser i ägarens andning och svettning och de kan identifiera problem tidigare än en glukosmätare.

2018 presenterade forskare bevis på att hundar genom att sniffa på en någons strumpor kan fastställa huruvida personen har malaria. Vid försöken kunde en labrador och en labradorretriever bedöma om ett barn hade sjukdomen även om det inte visade några symptom.

Den bakomliggande teorin för experimenten med coronahundar är att varje sjukdom har en specifik lukt. Fördelen med metoden är att den kan tillämpas även på symptomlösa smittobärare och inte kräver taktil kontakt.

–Målet är att hundar ska kunna granska vilka som helst, till och med dem som inte har några symptom, och berätta för oss om de behöver testas, säger Claire Guest, grundare och vd för Medical Detection Dogs.

James Logan,  chef för avdelningen för sjukdomskontroll vid LSHTM, påpekar att just luftvägssjukdomar utmärker sig med att de förändrar kroppslukten hos människor.

Sex hundar – labradorer och cocker spaniels kommer att ges luktprover från covid-19 patienter från Londonsjukhus och därvid läras upp att urskilja dessas lukt från den hos personer som inte är smittade.

— Vi är helt säkra att våra hundar kommer att kunna identifiera lukten av covid-19 och vi går därvid in i fas två då vi testar dem i autentiska situationer, efter vilket vi hoppas kunna samarbeta med andra verksamheter för att träna upp hundar i större skala, säger Logan.

Han tror att coronahundarna kommer kunna läsa av upp till 250 personer i timmen.

I ett liknande projekt vid University of Pennsylvania i USA anlitas åtta labradorer för samma ändamål:

Om dessa hundar visar sig på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera en lukt sammanknippad med viruset som orsakar covid-19, kan de, förklarar universitet, komma att användas i en sorts ”hundövervakningstrupper” – och erbjuda en fyrbent metod att utan kroppskontakt screena människor vid flygplatser, affärscentra eller sjukhus.

Miss M, Poncho och sex andra chokladfärgade, gula och svarta labradorer har börjat träna på det första stadiet – att lära sig identifiera en lukt mot en matbelöning – den här månaden, förklarar Cynthia M. Otto, verksamhetschef för Working Dog Center vid Penn’s School of Veterinary Medicine.

Härnäst kommer hundarna träna med att använda urin- och salivprov samlade från patienter som testats positivt respektive negativt för sars-cov-2.

— Den följande fasen är mer intrikat, säger Otto som berättar att hunden lär sig att identifiera viruset hos en individ.

— Detta blir det avgörande kvittot på konceptets relevans för oss: Kan vi lära upp hundarna att med säkerhet kunna identifiera viruset när personen rör på sig, eller ens när han eller hon står stilla, avslutar Cynthia Otto.


  • Publicerad:
    2020-05-31 20:20